Bentonitová rohož je moderní spolehlivou izolací vlhkosti


fotolia_46954169_xs_1600x900ms

Důležitost izolace spodní stavby není potřeba zdůrazňovat. Základní úkon při každé výstavbě je ale možno provést několik způsoby. Jedním z nich může být použití standardního prefabrikovaného výrobku - bentonitové rohože, která je ve stavebnictví poměrně novým prvkem. Spolehlivě izoluje od spodní vlhkosti a chrání tak konstrukci a zdivo.

 

Zemní vlhkost působí dlouhodobě a vytrvale, proto musí být zabezpečení před jejím vlivem (rozpadáním stavebního materiálu) pečlivé a důkladné. Šíří se všemi směry působením kapilárních sil, vypařováním a kondenzací.

Ohrožení zdiva vlhkostí

Spodní vodou nejsou ohroženy jen obytné budovy, ale všechny stavby: kromě podzemních podlaží jsou to terasy, parkoviště nebo provozy.
Konstrukce jsou vlhkostí ohroženy v důsledku poklesu povrchové teploty konstrukcí pod rosný bod.
Voda je v půdě všudypřítomná, proto se jí nedá vyhnout. Jedinou možností je investice do kvalitní izolace, aby nedocházelo k devastaci stavebního materiálu a následně i velkým škodám.
Dimenzování hydroizolace je potřeba plánovat s ohledem na podmínky, ve kterých se stavba nachází. Na některých místech nemusí být stavby ohrožovány jen spodní vodou, ale třeba i hromaděním body na konstrukci.

Princip bentonitové rohože

Tento typ těsnícího materiálu má sendvičovou konstrukci: mezi vrstvami textilie je mechanicky vázaná vrstva bentonitu.
Bentonitové rohože spadají do kategorie geotechnických jílových rohoží (GCL - Geosynthetic Clay Liner - Geosyntetická těsnící rohož).
Bentonit tvoří vlastní těsnící a sorpční slozku minerální náplně. Ta vlivem vlhkosti bobtná

Při opačném pohledu chrání bentonitová rohož i okolí stavby proti kapalným i plynným látkám, které by ze stavby mohly unikat.

fotolia_46578927_xs_400x

Co ohrožuje zdivo

Kromě vlhkosti jsou to i soli -  sírany, chloridy a dusičnany. Reagují totiž s některými složkami stavebních materiálů, a to není v žádném případě žádoucí. Snižuje se tím odolnost a životnost. Je jimi způsobeno drolení i odpadávání zdí.

O bentonitu

Ve stavebnictví – převážně těsnící využití (skládky, tunely, vodní díla – rybníky, přehrady), je to také přísada do vyráběných omítek

Z čeho se skládá bentonitová rohož

Bentonitová rohož se skládá z několika vrstev – dvou textilních, mezi kterými je sevřena vrstva bentonitu (absorbčního hlinitého materiálu) ve formě kuliček, jenž vsakuje vlhkost. Ta je pevně fixovaná, aby byla rovnoměrná. Přesto se snadno přizpůsobuje podkladu.
Pokládat se může za jakéhokoliv počasí – nevadí vlhko ani slunce.
Výhodou bentonitu proti jiným materiálům je jeho technickými vlastnostmi, hospodárností a menším negativním vlivem na životní prostředí.

Funkčnost je založena na těsnicích vlastnostech sodného bentonitu .Sodný bentonit je směs minerálů s převahou montmorilonitu, který při styku s vodou okamžitě reaguje a tím vytváří izolační vrstvu.

Kromě bentonitové rohože lze zakoupit i další produkty na stejné bázy: bentonitové pásky nebo bentonitové tmely.

Pokládka bentonitové rohože

Před samotným položením rohože musí stavba projít procesem posouzení a kontroly, aby byl zvolen vhodný způsob. Posuzuje se kompatibilita spodní vody s bentonitem, radonový przkum a stavební dokumentace.

povrch musí být zhutněný, ať už jde o povrch z písku nebo zeminy
rohože se pokládají s přesahem přes sebe a připevňují sponami
u bentonitových rohoží není třeba provádět nátěr
montáž výstuže se provádí po položení rohože
rohož lze položit i jako protiradonovou izolaci
zvyšují elektrický odpor betonové konstrukce

Riziková místa: při použití bentonitové rohože existují dva hlavní body, při nichž může vzniknout chyba. Jedná se o nevhodné provedení podkladu, kdy rohož nepřilne a vznikají tzv. Kaverny, kdy nedochází k potřebnému přítlaku rohože a díky tomu pak prosakuje voda. Opomenout se nesmí ani kontrola pokládky, která je druhým rizikovým bodem. Nežádoucí je shrnutí nebo přeložení.

 Fotolia_83814187_XS

Využívání moderních technologií a materiálů umožnilo ve stavitelství dělat věci, které by byly v předchozí době odsouzeny k neúspěchu. Vlhké nebo vlhnoucí podloží se dá dnes řešit několika způsoby a jednou z nich je bentonitová rohož. Vlhkost je v souvislosti se stavbami vždy nepříjemnou komplikací.

Bentonitová rohož je jedinečným těsnícím prvkem. Slouží pro utěsnění podloží, ale třeba i pro izolaci skládek, nádrží, kompostů nebo biotopů.
V horších podmínkách se pouýívají dvojité bentonitové rohože, které mají dva doplňující se těsnící komponenty.

Dvojité bentonitové rohože splňují nejnáročnější podmínky. Využít se dají při budování základů, sklepů, garáží, plochých střech nebo tunelů.
Bentonitové rohože ale nelze využívat jako ochranu proti bludným proudům.
Snadnou pokládkou jdou předurčeny pro moderní stavby, které ocení nejen rychlost a snadnost pokládky, ale i odolnost, která je v tomto případě stěžejní.

 

publikováno: 24. 7. 2015
Rozbalit všechny příspěvky
Nový komentář
Zpracovávám...

Odesláním komentáře souhlasíte s pravidly diskuze.

Diskuse je zatím prázdná.