PR článek

Daň z příjmu z prodeje nemovitosti neplatíte, pokud splňujete výjimku


Daň z příjmu z prodeje nemovitosti

Prodejní cena nemovitosti většinou představuje významnou položku v příjmech prodejce. Je nezbytné tedy zvážit, zda nebude nutné z tohoto příjmu zaplatit daň. Jelikož se jedná většinou o nemalé sazby, podstatně se s vyšším příjmem zvýší i výsledná daň. Nicméně zákon nabízí několik výjimek, díky kterým budete od placení daně osvobozeni. Důležité také je nezaměňovat daň z příjmu při prodeji nemovitosti s jinými daněmi spojenými s nemovitostmi, tj. daň z nabytí nemovitostí či daň z nemovitosti.

Daň z příjmů z nemovitosti se platí pouze v případě, že se prodejem nemovitosti živíte

Základní pravidlo v daňových zákonech stanovuje, že musíte zdanit veškeré příjmy, které v průběhu roku získáte. V daňovém přiznání poctivě uveďte každou nemovitost, kterou jste prodali, jelikož finanční úřady tyto transakce velmi snadno zachytí, a to prostřednictvím změny v katastru nemovitostí. Utajit převod nemovitosti se tedy dá velmi těžko. Nicméně také závisí na typu převodu nemovitosti. Například u nabytí nemovitosti dědictvím se daň neplatí. Nezáleží na tom, od koho nemovitost zdědíte, ale měli byste tuto skutečnost oznámit svému správci daně. Dalším příkladem, kdy jste osvobození od placení daně z příjmu z prodeje nemovitosti, bývá darování. Nicméně darování se musí uskutečnit mezi příbuznými v linii přímé nebo mezi blízkými osobami, které žili ve společné domácnosti po dobu delší než jeden rok. Toto pravidlo předchází zneužívání a zastírání kupních smluv pomocí darování.

Osvobození od daně z příjmu při prodeji nemovitosti závisí na mnoha faktorech

Základní podmínkou pro osvobození od placení daně z příjmu při prodeji nemovitosti bývají okolnosti spojené s bydlením. Pokud nemovitost vlastníte déle než pět let, zákon předpokládá, že ji často využíváte k bydlení či k práci. Nemovitost tedy primárně nemáte k dalšímu prodeji, ale snažíte se uspokojit svou potřebu střechy nad hlavou. Stejně tak se daň z příjmu neplatí, pokud v nemovitosti prokazatelně žijete dva roky. Nejsnáze se to prokáže zřízením trvalého bydliště, není to ale podmínkou. Jestliže nemovitost slouží i jako váš domov, nepožadují se platby za daň z příjmu.

Uspokojení bytové potřeby se přísně sleduje a musíte dodržet termíny stanovené zákonem

Pod nepříliš určitým termínem „uspokojení bytové potřeby“ se skrývá poslední výjimka, kterou zákon stanoví jako osvobození od daně z příjmu při prodeji nemovitosti. Odborníci z realitní kanceláře PATREAL radí celou získanou částku z prodeje použít na nákup jiné nemovitosti, abyste se nemuseli obávat zvýšení daně z příjmu. Nicméně pokud například použijete jen část z původní prodejní ceny, zbylou část musíte zdanit, a to nekompromisně. Tuto podmínku také musíte splnit do uplynutí jednoho roku od prodeje nemovitosti. Pokud máte pochybnosti při vyplňování daňového přiznání, obraťte se na daňové poradce či advokáty.

publikováno: 19. 2. 2019
Rozbalit všechny příspěvky
Nový komentář
Zpracovávám...

Odesláním komentáře souhlasíte s pravidly diskuze.

Diskuse je zatím prázdná.