Jste také Dobrý kontakt pro internetové uživatele?
logo Laznicka
praha_prague bg

Rychlá pomoc advokáta po telefonu?

Speciální telefonní linka je novým způsobem, jak ušetřit čas i peníze při řešení jednoduchých a jednorázových právních dotazů. Tomáš Láznička - Advokátní Kancelář ji nabízí proto, aby svým klientům zajistila co nejsnazší a nejdostupnější pomoc. Pro složitější záležitosti má na svých stránkách online kontaktní formulář a používá veškeré moderní elektronické komunikační technologie. Nabízí tak právní služby 21. století.

Advokáti a moderní služby

Špičkové a dostupné řešení vašich právních problémů. To je Tomáš Láznička -Advokátní kancelář. Zabývají se zde všemi právními obory a specializují se na nemovitosti, občanské a obchodní právo a trestní řízení. Svým klientům se snaží nabídnout co nejkvalitnější a nejúčinnější služby, proto spolupracují i s celou řadou externích specialistů, jako jsou soudní znalci, tlumočníci nebo daňoví poradci.

Široké spektrum služeb:

Rodinné, trestní, korporátní i dědické právo

Služby, které advokátní kancelář nabízí, jsou široké a komplexní. Řeší otázky rodinného práva, jako jsou rozvodová řízení, určení otcovství, rozhodnutí o péči o děti anebo o výživném, o společném jmění manželů i o vypořádání majetku. Postarají se také o veškerou právní problematiku nemovitostí, jako je právní zajištění jejich koupě, prodeje, darování, zástava, věcná břemena, převod anebo jejich užívání. V oblasti nemovitostí vyřeší i spoluvlastnictví, jeho vypořádání, katastr nemovitostí nebo otázky pronajímatelů. Soustředí se také na trestní právo, zastoupí vás v trestních věcech a zajistí vaši účinnou obhajobu. Specialisty jsou i na korporátní právo, ať už se jedná o založení, vznik nebo zánik společností a korporací nebo jejich změny. Zabývají se jak českými korporacemi, tak i zahraničními strukturami, řídí valné hromady i vymáhají pohledávky. Postarají se o přípravu, sepsání i kontrolu smluv ve všech odvětvích práva. Vaše zájmy budou hájit i v dědických řízeních a zasadí se o vaše dědické nároky. Do předmětu jejich služeb spadá běžně i problematika vymáhání dluhů a směnek.

Advokáti nabízí řešení:

Rychle, Efektivně a Dostupně

Zájmy klientů jsou u Tomáše Láznička - Advokátní kanceláři na prvním místě. Proto využívá moderní technologie, které klientům umožňují dostat služby rychleji, dostupněji a levněji. Prakticky odkudkoli. Ať už jde o Speciální telefonickou linku anebo online kontaktní formulář. Advokáti jsou online každý pracovní den od 8:00 až do 18:00 hodin. Dobře dostupní jsou také svojí polohou, sídlí v Praze 5 (u Anděla) v Bozděchově ulici, přímo u zastávky metra Anděl. I zde je najdete každý pracovní den od 8:00 do 18:00 hodin. Svým klientům, kteří si právní služby objednali a zaplatili, poskytují první konzultaci zdarma. Za touto advokátní kanceláří stojí přes dvacet let zkušeností a celá řada spokojených klientů.