Agentura Irenka: domácí zdravotní a pečovatelská služba, Praha

Potřebujete zajistit pro sebe nebo své blízké na území Prahy domácí zdravotní péči nebo pečovatelskou službu? Obraťte se na agenturu Irenka, která poskytuje sociální služby již od roku 2000. Organizace je řádným členem Asociace domácí zdravotní péče České republiky a klade důraz na zajištění odborné péče podle potřeb a požadavků klientů.

Nepřetržitá domácí zdravotní a pečovatelská služba

Agentura Irenka zajišťuje zdravotní a pečovatelskou službu 24 hodin 7 dní v týdnu v závislosti na konkrétních potřebách nemocných osob. Domácí zdravotní péče je zajišťována na celém území Prahy. O zdraví svých klientů pečují zkušení kvalifikovaní pracovníci, kteří jsou schopni zajistit péči v širokém rozsahu.

Součástí poskytovaných služeb je například aplikace inzulinu, ošetření bércových vředů, rehabilitace v domácím prostředí či měření krevního tlaku. Agentura Irenka zajistí také dohled a podávání léků, odběry biologického materiálu, měření krevního cukru, procvičování chůze, infúzní terapii či péči o stomie a cévky.

Pečovatelská služba je hrazena zdravotními pojišťovnami

V současné době spolupracuje se třemi zdravotními pojišťovnami, konkrétně s VZP, VoZP a ZP MV ČR. Zdravotní péči poskytuje agentura zdarma na předpis praktického lékaře, u kterého je pacient zaregistrován.

Doplňkové služby pro klienty

Kromě výše uvedených sociálních služeb nabízí agentura Ivanka svým klientům i řadu dalších doplňkových služeb. Potřebujete-li vy nebo vaše blízká osoba zajistit manikúru, pedikúru, kadeřnici, donášku nákupů, doprovod či úklid domácnosti, agentura vše zařídí. Klienti z Prahy oceňují vstřícný přístup pečovatelů i okamžitou pomoc v případě potřeby.

Tato firma je označena jako dobrý kontakt

V ČEM JSME DOBŘÍ

  • Pečovatelská služba hrazená zdravotními pojišťovnami
  • Zdravotní domácí péče zajišťovaná zkušenými pečovateli
  • Pestrá nabídka doplňkových služeb
  • Pečovatelská služba na celém území hlavního města Prahy

TEMATICKÉ ČLÁNKY:

Domov seniorů Úvaly: poskytovatel sociálních služeb

Domov seniorů Úvaly patří mezi příspěvkové organizace, které se zabývají poskytováním sociálních služeb. Domov důchodců je zřizován KÚ Středočeského kraje a je v provozu už od roku 1999. Posláním Domova seniorů…

celý článek >>

Domov seniorů Vidim vytváří příjemné prostředí pro důstojné stáří

Pro seniory, kteří se ocitli v tíživé životní situaci nebo jejich stav nedovoluje, aby byli sami doma, je tu Domov seniorů Vidim. Nabízíme sociální služby v podobě pobytu pro seniory se sníženou soběstačností ve…

celý článek >>

Domov Na Zátiší Rakovník: poskytovatel sociálních služeb

Domov Na Zátiší Rakovník poskytuje sociální služby seniorům ve věku od 60 let, kteří jsou z důvodu svého věku nebo zdravotního stavu závislí na pomoci jiné osoby. Posláním Domova je zajištění aktivního a…

celý článek >>

Domov pro seniory Věstonická, příspěvková organizace, Brno

Již od roku 1996 poskytuje příspěvková organizace Domov pro seniory Věstonická v Brně-Židenicích péči o seniory. Zřizovatelem domova pro seniory je statutární město Brno. Organizace usiluje poskytování kvalitní péče…

celý článek >>

Centrum sociální pomoci a služeb: sociální služby a péče o seniory, Hradec Králové

Centrum sociální pomoci a služeb o.p.s. s působností na území města Hradec Králové a v okolí se sociálním službám věnuje již přes 40 let. Organizace za dobu svého působení pomohla mnoha seniorům, zdravotně…

celý článek >>

Péče Těně: domov pro seniory a hendikepované

Domov Péče Těně poskytuje pečovatelskou služby seniorům a zdravotně postiženým. Středisko v Těních nedaleko Rokycan nabízí dlouhodobé ubytování i krátké odlehčovací pobyty s rodinnou atmosférou a péčí…

celý článek >>

Domov se zvláštním režimem Terezín: pobytové zařízení poskytující sociální služby

Domov se zvláštním režimem Terezín se nachází v nejstarší budově ve městě postavené v roce 1780. Leží ve středu města přibližně 3 km od měst Litoměřice a Bohušovice nad Ohří, ve kterých se nachází…

celý článek >>

Anděl Strážný, z.ú.: sociální služba tísňové péče, Praha 2

Anděl Strážný, z.ú. je registrovaným poskytovatelem sociální služby tísňové péče. Poskytuje pomoc seniorům, zdravotně postiženým či lidem po úrazu. Anděl Strážný je též vhodným pomocníkem pro ty, kteří…

celý článek >>

LIPKA, a.s.: sociální služby, Prostějov

Zapsaný spolek LIPKA Prostějov je nestátní nezisková organizace, která již od roku 1993 poskytuje sociální služby dětem, mládeži a dospělým osobám se zdravotním znevýhodněním. Zájemci mohou využít tyto služby ve…

celý článek >>

Domácí péče ČČK: sociální služby a paliativní péče, Strakonice

Domácí péče ČČK ve Strakonicích poskytuje zdravotní ošetřovatelskou péči v domácím prostředí dle léčebného a ošetřovatelského plánu. Organizace zajišťuje sociální služby pro dlouhodobě nemocné a…

celý článek >>
Kontakty

Agentura Irenka: domácí zdravotní a pečovatelská služba, Praha

Kontakt této firmy byl ověřen Kontakt této firmy byl ověřen Jabloňová 2992/8
106 00 Praha
+420 736 751 300