Agentura Irenka: domácí zdravotní a pečovatelská služba, Praha

Potřebujete zajistit pro sebe nebo své blízké na území Prahy domácí zdravotní péči nebo pečovatelskou službu? Obraťte se na agenturu Irenka, která poskytuje sociální služby již od roku 2000. Organizace je řádným členem Asociace domácí zdravotní péče České republiky a klade důraz na zajištění odborné péče podle potřeb a požadavků klientů.

Nepřetržitá domácí zdravotní a pečovatelská služba

Agentura Irenka zajišťuje zdravotní a pečovatelskou službu 24 hodin 7 dní v týdnu v závislosti na konkrétních potřebách nemocných osob. Domácí zdravotní péče je zajišťována na celém území Prahy. O zdraví svých klientů pečují zkušení kvalifikovaní pracovníci, kteří jsou schopni zajistit péči v širokém rozsahu.

Součástí poskytovaných služeb je například aplikace inzulinu, ošetření bércových vředů, rehabilitace v domácím prostředí či měření krevního tlaku. Agentura Irenka zajistí také dohled a podávání léků, odběry biologického materiálu, měření krevního cukru, procvičování chůze, infúzní terapii či péči o stomie a cévky.

Pečovatelská služba je hrazena zdravotními pojišťovnami

V současné době spolupracuje se třemi zdravotními pojišťovnami, konkrétně s VZP, VoZP a ZP MV ČR. Zdravotní péči poskytuje agentura zdarma na předpis praktického lékaře, u kterého je pacient zaregistrován.

Doplňkové služby pro klienty

Kromě výše uvedených sociálních služeb nabízí agentura Ivanka svým klientům i řadu dalších doplňkových služeb. Potřebujete-li vy nebo vaše blízká osoba zajistit manikúru, pedikúru, kadeřnici, donášku nákupů, doprovod či úklid domácnosti, agentura vše zařídí. Klienti z Prahy oceňují vstřícný přístup pečovatelů i okamžitou pomoc v případě potřeby.

Tato firma je označena jako dobrý kontakt

V ČEM JSME DOBŘÍ

  • Pečovatelská služba hrazená zdravotními pojišťovnami
  • Zdravotní domácí péče zajišťovaná zkušenými pečovateli
  • Pestrá nabídka doplňkových služeb
  • Pečovatelská služba na celém území hlavního města Prahy