AGRO CS a.s.: přední výrobce hnojiv, travních osiv a substrátů, Říkov

Česká akciová společnost AGRO CS patří mezi významné středo a východoevropské výrobce hnojiva, travních osiv a substrátů. Společnost byla založena v roce 1992, tehdy navázala na činnost Agropodniku Česká Skalice. V současné době jsou činnosti firmy AGRO CS rozděleny na 4 divize, a to na divizi zahradní, agroslužby, strojírenství a bioenergie.

Významný výrobce substrátů, hnojiv a travních osiv

V současnosti patří společnost AGRO CS mezi nejvýznamnější výrobce substrátů, hnojiv a travních osiv pro východní a střední Evropu. Masivní rozvoj společnosti si v minulosti vyžádal navýšení výrobní a skladovací kapacity, a tak byla v roce 2007 vybudována nová výrobna s kapacitou 115 tisíc m2 zpevněných ploch a 60 tisíc m3 krytých skladů.

Později společnost AGRO CS založila v Litvě dvě dceřiné společnosti, které se zaměřují na výrobu bílé a černé rašeliny. V Roce 2015 získala úplnou soběstačnost v pokrytí spotřeby rašeliny, protože se stala vlastníkem rašeliniště v Bělorusku. Dceřiné společnosti aktivně působí dále na Slovensku, v  Maďarsku či Rumunsku.

Zahradní divize a agroslužby

Zahradní divize společnosti AGRO CS se zaměřuje na výrobu a dodávku substrátů, hnojiv, travních směsí, travních koberců, přípravků na ochranu rostlin i dekoračního materiálu. Veškeré výrobky dodává jak pro profesionální, tak hobby trh. V rámci zahradní divize dodává své výrobky po celé střední a východní Evropě.

Další divize agroslužby pak zajišťuje samotné dodávky hnojiv, a to včetně komplexního servisu zemědělcům a distributorům v ČR. Společnost nabízí a zajišťuje i poradenství, odběry vzorků, analýzy půd a další služby, a to prostřednictvím laboratoře akreditované ČIA.

Strojírenství a bioenergie

Mezi další 2 divize AGRO CS patří strojírenství a bioenergie. Strojírenská divize dodává technologické linky pro třídění, míchání a naskladňování průmyslových hnojit. Provozuje také stanici pohonných hmot a zajišťuje distribuci AdBlue a obalů na sypké hmoty. Divize bioenergie provozuje bioplynovou stanici na okraji města Jaroměř a zajišťuje činnost vodní elektrárny na řece Úpě.

Tato firma je označena jako dobrý kontakt

V ČEM JSME DOBŘÍ

• Přední výrobce hnojiv, travních směsí a substrátů
• Dceřiné společnosti v Litvě, Maďarsku, Rumunsku i na Slovensku
• Zaměření na agroslužby, zahradní výrobu, strojírenství i bioenergie
• Provoz bioplynové stanice i vodní elektrárny