Aleš Jasek s.r.o.: zemní a výkopové práce Ostrava

Aleš Jasek s.ro. se specializuje na zemní a výkopové práce všeho druhu. Firma z Ostravy provádí kompletní práce zajišťující terénní úpravy pro stavby. Zařídí výkopy sklepů a základů rodinných domů. 

Terénní úpravy, výkopy základů domů, kanalizací nebo čištění vodních toků

V rámci zemních prací provádí firma základy domů, inženýrských sítí a bazénů. Zajistí veškeré přípravné práce pro stavby, srovnání terénu a jiné. Výkopové práce zahrnují i výkopy pro kabely, kanalizaci nebo čištění vodních toků. Při realizaci zemních prací Aleš Jasek využívá jen vlastní spolehlivé techniky, čímž zaručuje kvalitu i krátké termíny. Poskytované služby zahrnují také pokládku dlažeb, obrubníků nebo zhotovení kompletní příjezdové cesty.

Demolice těžkou technikou i šetrné rozebrání staveb a odvoz odpadu

Firma Aleš Jasek s.r.o. se postará o kompletní servis demoličních prací jakéhokoliv objektu. Demolice většího rozsahu provádí moderní těžkou technikou, menší stavby lze rozebrat šetrně ručně. Pro zaměstnance není problém demolice starých rodinných domů, zchátralých budov ani šetrné rozebrání budov v rizikových a nepřístupných oblastech. Demolice je prováděna v co největší čistotě skrápěním vodou proti nadměrné prašnosti.

Součástí veškerých zemních i demoličních prací je odvoz odpadů a jejich recyklace. Firma zajistí odvoz různých typů odpadů, stavební materiál i suť pomocí vlastních nákladních automobilů. Provádí také řízené protlaky pod komunikacemi, parkovišti i vodními toky železnicemi. Pro tyto účely má k dispozici speciálně určený stroj Vermeer 18x22 až do vzdálenosti 120 m. Na všechny zemní a výkopové práce má firma vlastní vozový park.