Alfa Test Steel, s.r.o.: nedestruktivní testování materiálů, Brno

Společnost Alfa Test Steel, s.r.o. se sídlem v Brně se od roku 1995 specializuje na testování materiálů. Provádí nedestruktivní testování s využitím různých moderních postupů. Zaměřuje se především na nedestruktivní zkoušky materiálů pro jadernou energetiku, testy materiálů, polotovarů a částí zařízení však provádí i pro další průmyslová odvětví. Společnost Alfa Test Steel klade důraz na dodržení všech technologických postupů a testování provádí v souladu s přísnými normami. Testování provádí tým zkušených odborníků, kteří mají v oboru mnohaleté zkušenosti a odbornou praxi.

Testování materiálů pomocí nedestruktivních metod

Nedestruktivní zkoušky patří mezi důležitý základní kontrolní proces, který je zásadní pro jadernou energetiku i jiná odvětví. To si společnost Alfa Test Steel, s.r.o. uvědomuje, a tak svým zákazníkům poskytuje služby v oblasti testování na nejvyšší možné úrovni. Pro dosažení maximální spolehlivosti nedestruktivních zkoušek uplatňuje různé testovací metody, které přináší velmi přesné výsledky. Vysoké spolehlivosti dosahuje i výběrem vhodného zařízení, uplatněním automatizace a zapojením proškolených a kvalifikovaných operátorů.

Nedestruktivní testování odhalí odchylky i nepravidelnosti materiál

Provádění nedestruktivních zkoušek patří mezi důležitý kontrolní proces, který umožňuje vyhodnotit kvalitu materiálů a zjistit případné nesrovnalosti či odchylky. Protože jde o testování nedestruktivní, v průběhu zkoušky nedochází k negativnímu dopadu na provozuschopnost kontrolovaného dílu. Po provedení testu lze materiál, díl nebo strojní část nadále používat. Díky tomu se výrazným způsobem snižují náklady na testování a urychluje se proces zapojení materiálu či dílu do provozu.

Testování lze provádět různými metodami

Existuje řadu způsobu, jak nedestruktivní testování provádět, a společnost Alfa Test Steel využívá mnohé z nich. Testy se provádí s využití fyzikálních jevů, ať už jde o šíření zvuku, nebo vyzařování elektromagnetického pole. Mezi nedestruktivní zkoušky patří například ultrazvukové, elektromagnetické, magnetické práškové, radiografické a mnohé další. Chcete-li se o možných způsobech nedestruktivního testování a výběru vhodné metody pro vaše potřeby dozvědět více informací, kontaktujte společnost Alfa Test Steel se sídlem v Brně.

Tato firma je označena jako dobrý kontakt

V ČEM JSME DOBŘÍ

• Testování materiálů a dílů pomocí mnoha nedestruktivních metod
• Specializace na testování v oblasti jaderné energetiky
• Testování provádí tým zkušených a kvalifikovaných odborníků
• Součástí služeb je odborné poradenství a konzultace v oblasti testování materiálů

TEMATICKÉ ČLÁNKY:

PAPco, s.r.o.: ultrazvukové zkoušky a další metody pro nedestruktivní testování materiálů

Obchodní a poradenská společnost PAPco, s.r.o. se věnuje různým metodám nedestruktivního testování materiálů. Defektoskopické firmy a útvary kontrol ve výrobních firmách mají k dispozici nejmodernější…

celý článek >>
Kontakty

Alfa Test Steel, s.r.o.: nedestruktivní testování materiálů, Brno

Kontakt této firmy byl ověřen Kontakt této firmy byl ověřen třída Kpt. Jaroše 3/1922
602 00 Brno
+420 530 327 828