Anděl Strážný, z.ú.: sociální služba tísňové péče, Praha 2

 

Anděl Strážný, z.ú. je registrovaným poskytovatelem sociální služby tísňové péče. Poskytuje pomoc seniorům, zdravotně postiženým či lidem po úrazu. Anděl Strážný je též vhodným pomocníkem pro ty, kteří chtějí zvládnout péči o své blízké v jejich domácím prostředí a zajistit jim bezpečný a aktivní život navzdory stáří a zdravotním potížím. 

Tísňová péče zachraňuje životy

Tísňová péče zabezpečuje nepřetržité (telefonické) spojení uživatele s linkou pomoci. Linka pomoci může zprostředkovat neodkladnou pomoc uživateli vystavenému vysokému riziku ohrožení zdraví nebo v případě náhlého zhoršení zdravotního stavu. Tísňová péče Anděla Strážného zvyšuje pocit bezpečí a podporuje tak možnost setrvání uživatele služby v domácím prostředí co nejdéle.

Asistenční služba pomůže zvládnout péči o vaše blízké

Anděl Strážný je též vhodným pomocníkem pro ty, kteří chtějí zvládnout péči o své blízké v jejich domácím prostředí a zajistit jim bezpečný a aktivní život navzdory stáří a zdravotním potížím. O uživatele služba pečuje 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Odborně vyškolení pracovníci reagují na aktuální situaci jednotlivých uživatelů a řeší jejich problém v rámci celé ČR.

Používané monitorovací zařízení je uživatelům zapůjčeno zdarma. Anděl Strážný nabízí možnost domácí a mobilní tísňové péče. Uživatel má možnost, díky monitorovacímu zařízení přivolat si kdykoliv pomoc zmáčknutím SOS tlačítka a zařízení se automaticky spojí s dispečerským pultem. Některá zařízení jsou vybavena funkcí rozpoznání pádu a sami tak přivolají pomoc. Dispečeři reagují na aktuální situaci jednotlivých uživatelů.

Jak funguje Anděl Strážný?

Zájemci o službu kontaktují Anděla Strážného - kontakty jsou uvedeny na webových stránkách, tel.+420 800 603 030 - a domluví si společně schůzku. Sociální pracovník přijede za zájemcem, společně nastaví podmínky dle individuální potřeby a vyberou vhodné zařízení. Služba nabízí uživatelům pravidelné ověřování zdravotního stavu nebo zajištění možnosti bezpečnosti například připomenutím léků, pitného režimu, vyndání klíčů ze zámku apod.

Asistenční služba

TEMATICKÉ ČLÁNKY:

Oblastní charita Strakonice: charita ve Strakonicích a okolí

  Ve složité životní situaci se může ocitnout každý člověk. A právě v takové chvíli potřebuje pomocnou ruku druhé osoby. Posláním Oblastní charity Strakonice je zachování důstojného života v jakékoliv…

celý článek >>

Domov seniorů Vidim vytváří příjemné prostředí pro důstojné stáří

Pro seniory, kteří se ocitli v tíživé životní situaci nebo jejich stav nedovoluje, aby byli sami doma, je tu Domov seniorů Vidim. Nabízíme sociální služby v podobě pobytu pro seniory se sníženou soběstačností ve…

celý článek >>

Pečovatelská služba Městec Králové: odlehčovací a sociální služby, osobní asistence

Pečovatelská služba Městec Králové je registrovanou organizací zřizovanou Městskou nemocnicí Městec Králové. Cílem organizace je poskytovat kvalitní sociální služby osobám, které se nachází v nepříznivé…

celý článek >>

Domov Na Zátiší Rakovník: poskytovatel sociálních služeb

Domov Na Zátiší Rakovník poskytuje sociální služby seniorům ve věku od 60 let, kteří jsou z důvodu svého věku nebo zdravotního stavu závislí na pomoci jiné osoby. Posláním Domova je zajištění aktivního a…

celý článek >>

LIPKA, a.s.: sociální služby, Prostějov

Zapsaný spolek LIPKA Prostějov je nestátní nezisková organizace, která již od roku 1993 poskytuje sociální služby dětem, mládeži a dospělým osobám se zdravotním znevýhodněním. Zájemci mohou využít tyto služby ve…

celý článek >>

LADARA, o.p.s.: pečovatelská služba, domácí péče a osobní asistence, Karlovy Vary

Agentura domácí péče LADARA se sídlem v krajském městě Karlovy Vary se specializuje na poskytování služeb domácí péče, osobní asistence a pečovatelské služby. Některé úkony jsou hrazeny z prostředků…

celý článek >>

Sociální služby města Havířova: poskytovatel registrovaných sociálních služeb

Příspěvková organizace Sociální služby města Havířova patří mezi poskytovatele sociálních služeb v Moravskoslezském kraji. Zaměřuje se na rodiny s dětmi, seniory, osoby se zdravotním postižením a všechny osoby…

celý článek >>

Domov Kunšov: domov se zvláštním režimem, Albrechtice

Domov Kunšov leží v obci Albrechtice uprostřed krásné ničím nerušené krajiny na okraji lesa. Dnešní domov se zvláštním režimem byl v minulosti Schwarzenberským mlýnem. V současné době poskytuje profesionální…

celý článek >>
domov benátky

Městské centrum komplexní péče Benátky nad Jizerou

Městské centrum komplexní péče v Benátkách nad Jizerou se zaměřuje na poskytování zdravotních a sociálních služeb. Ty zajišťuje jak ve formě pobytové, tak ambulantní a terénní. V zařízení poskytuje 4…

celý článek >>

Centrum Rožmitál pod Třemšínem: domov pro seniory a domov se zvláštním režimem

Poskytovatel sociálních služeb Centrum Rožmitál pod Třemšínem zajišťuje sociální služby osobám, které jsou v nepříznivé životní situaci. Posláním centra je zajištění důstojného života při zachování…

celý článek >>
Kontakty

Anděl Strážný, z.ú.: sociální služba tísňové péče, Praha 2

Kontakt této firmy byl ověřen Kontakt této firmy byl ověřen 5. Května 797
470 01 Česká Lípa
+420 603 563 060     +800 603 030