Anima – terapie, z.ú.: psychoterapeutické služby nejen pro rodiny, Praha

Už více než 20 let se nestátní nezisková organizace Anima – terapie zaměřuje na pomoc rodinám, kterým se nevede nejlépe. Organizace poskytuje především odborné psychoterapeutické služby rodinám, ve kterých figuruje závislost a s ní spojené vztahové problémy. Zaměřuje se jak na práci s celými rodinami, tak individuální psychoterapeutické služby pro děti, mladistvé i dospělé.

Rodinná a párová terapie

Jednou z oblastí, na které se organizace Anima – terapie zaměřuje, jsou rodinné terapie, při kterých se léčí rodina jako celek. Rodinná terapie probíhá v sezeních dlouhých 60 minut, které se uskutečňují zpravidla v intervalu 3 až 4 týdnů.

Při rodinné terapii se ke každému členovi rodiny přistupuje tak, že se na něj nahlíží jako na součást rodinného systému. V jeho poruchách a problémech se hledají souvislosti se současným fungováním rodiny. Na sezení pracují zkušené týmy psychoterapeutů, a to vždy v páru žena-muž. Kromě klasických sezení rodinné terapie nabízí od podzimu 2019 také víkendové terapeutické výjezdy pořádané v rámci projektu EU.

Individuální psychoterapie

Vedle rodinných terapií se zkušení psychoterapeutové z organizace Anima zaměřují také na terapie individuální. Klient a terapeut se pří individuální psychoterapii snaží vzájemnou komunikační výměnou a ovlivňováním dosáhnout společného cíle, kterou je účinná pomoc klientovi. Klient se s terapeutem setkává na sezeních zpravidla jednou týdně. Délka jednoho sezení při individuální terapii je 50 minut.

Terapie pro děti a dospívající

Mezi ohroženou skupinu, která si zasluhuje péči ze strany profesionálních terapeutů, jsou děti a dospívající. S dětmi a dospívajícími pracují odborníci z organizace Anima – terapie jak individuálně, tak skupinově. Mnohaletou tradici mají dvě dětské skupiny D-KLAN a skupina pro dospívající K2. Terapeuti pomáhají například s vrstevnickými problémy ve škole, obtížemi v rodině, agresivitou, strachem nebo zdravotními obtížemi, které mohou souviset s těžkou situací doma.

Tato firma je označena jako dobrý kontakt

V ČEM JSME DOBŘÍ

• Zaměření na rodinné i párové terapie
• Pomoc lidem v nouzi v rámci individuálních terapií
• Individuální i skupinové terapie pro děti i dospívající
• Víkendové terapeutické výjezdy
• Nabídka 5letého výcviku v integrativní rodinné psychoterapii

TEMATICKÉ ČLÁNKY:

Mgr. Eliška Nehybková: psychoterapie, koučink a osobní rozvoj, Brno

Hledáte pomoc při řešení rodinných problémů, vztahů, osobních krizí, nebo chcete rozvinou svou osobnost a posunout se zase o krok dál? Psycholožka, psychoterapeutka a lektorka Mgr. Eliška Nehybková se již řadu let…

celý článek >>

Sociální služby města Havířova: poskytovatel registrovaných sociálních služeb

Příspěvková organizace Sociální služby města Havířova patří mezi poskytovatele sociálních služeb v Moravskoslezském kraji. Zaměřuje se na rodiny s dětmi, seniory, osoby se zdravotním postižením a všechny osoby…

celý článek >>

Pečovatelská služba Městec Králové: odlehčovací a sociální služby, osobní asistence

Pečovatelská služba Městec Králové je registrovanou organizací zřizovanou Městskou nemocnicí Městec Králové. Cílem organizace je poskytovat kvalitní sociální služby osobám, které se nachází v nepříznivé…

celý článek >>

Domov Na Zátiší Rakovník: poskytovatel sociálních služeb

Domov Na Zátiší Rakovník poskytuje sociální služby seniorům ve věku od 60 let, kteří jsou z důvodu svého věku nebo zdravotního stavu závislí na pomoci jiné osoby. Posláním Domova je zajištění aktivního a…

celý článek >>
Depositphotos_250399332_l-2015

Doc. PhDr. Jiří Kocourek, Ph.D. - Institut aplikované psychoanalýzy, Opočno

Hledáte v Praze zkušeného psychologa, který vám pomůže s řešením problémů různého charakteru? Obraťte se na pana docenta Jiřího Kocourka, který nabízí služby psychoanalytické kliniky. V rámci své lékařské praxe…

celý článek >>

Domov pro seniory Věstonická, příspěvková organizace, Brno

Již od roku 1996 poskytuje příspěvková organizace Domov pro seniory Věstonická v Brně-Židenicích péči o seniory. Zřizovatelem domova pro seniory je statutární město Brno. Organizace usiluje poskytování kvalitní péče…

celý článek >>

Centrum sociální pomoci a služeb: sociální služby a péče o seniory, Hradec Králové

Centrum sociální pomoci a služeb o.p.s. s působností na území města Hradec Králové a v okolí se sociálním službám věnuje již přes 40 let. Organizace za dobu svého působení pomohla mnoha seniorům, zdravotně…

celý článek >>
tyflo

TyfloCentrum Olomouc

Patříte mezi osoby se zrakovým postižením, nebo ve svém okolí někoho takového znáte? Pak se obraťte na obecně prospěšnou společnost TyfloCentrum Olomouc, která poskytuje sociální a tyflotechnické služby. Centrum…

celý článek >>

PhDr. Anna Kotrčová: klinický psycholog, Karlovy Vary

PhDr. Anna Kotrčová provozuje ordinaci klinického psychologa. Individuální psychoterapie je určená jak pro dospělé, tak pro děti. Služby psychologa poslouží při problémech v osobním životě, vztazích v rodině nebo…

celý článek >>

Městská správa sociálních služeb – příspěvková organizace

V roce 1992 vznikla Městská správa sociálních služeb v Mostě – příspěvková organizace, která poskytuje podporu a pomoc uživatelům formou pobytových, terénních a ambulantních služeb. MSSS v Mostě – p. o.…

celý článek >>
Kontakty

Anima – terapie, z.ú.: psychoterapeutické služby nejen pro rodiny, Praha

Kontakt této firmy byl ověřen Kontakt této firmy byl ověřen Apolinářská 4a
128 00 Praha 2
+420 777 113 387