Centrum sociální pomoci a služeb: sociální služby a péče o seniory, Hradec Králové

Centrum sociální pomoci a služeb o.p.s. s působností na území města Hradec Králové a v okolí se sociálním službám věnuje již přes 40 let. Organizace za dobu svého působení pomohla mnoha seniorům, zdravotně postiženým a osobám v těžké životní situaci. Centrum se zaměřuje na mnoho aktivit, mezi které patří například pečovatelská služba v domácnostech či provoz denního stacionáře pro seniory a střediska osobní hygieny. Centrum sociální pomoci a služeb nabízí dále služby pro pěstounské rodiny i osoby s Alzheimerovou chorobou.

Pečovatelská služba v domácnostech

Jednou z hlavních sociálních činností Centra sociální pomoci a služeb je pečovatelská služba v domácnostech. Jejím cílem je zajistit podporu a pomoc seniorům a zdravotně postiženým osobám, která jim umožní setrvat v domácím prostředí co nejdelší dobu. Organizace usiluje o zajištění aktivního života klientů a neprohlubování jejich závislosti na službách.

Mezi poskytované služby patří zejména pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, dále pomoc při hygieně, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění chodu domácnosti či zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

Denní stacionář a středisko osobní hygieny

Centrum sociální pomoci a služeb v Hradci Králové zajišťuje provoz denního stacionáře Domovinka. Zařízení poskytuje pobyt a související služby osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení. Organizace se zaměřuje na péči o osoby s Alzheimerovou chorobou nebo jiným typem demence.

Další z poskytovaných služeb je zajištění osobní hygieny ve středisku, které se nachází v Harmonii II. Středisko osobní hygieny je vybavené bezbariérovou vanou a sprchou. Služba je určena klientům, kteří potřebují pomoc při osobní hygieně a mají uzavřenou smlouvu o poskytování pečovatelské služby.

Sociální poradenství

Důležitou oblastí působení Centra sociální pomoci a služeb v Hradci Králové je sociální poradenství pod vedením odborníků. Centrum například provozuje manželskou a rodinnou poradnu, která je určená pro rodiny, partnery i jednotlivce. Zaměřuje se také na pomoc a podporu pěstounským rodinám. Centrum sociální pomoci a služeb o. p. s. Hradec Králové má pověření k uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče.

Tato firma je označena jako dobrý kontakt

V ČEM JSME DOBŘÍ

• Pečovatelská služba v domácnostech klientů
• Provoz denního stacionáře pro seniory i osoby s postižením
• Centrum osobní hygieny s bezbariérovou vanou a sprchou
• Sociální poradenství pro rodiny, partnery i pěstouny

TEMATICKÉ ČLÁNKY:

Anděl Strážný, z.ú.: sociální služba tísňové péče, Praha 2

  Anděl Strážný, z.ú. je registrovaným poskytovatelem sociální služby tísňové péče. Poskytuje pomoc seniorům, zdravotně postiženým či lidem po úrazu. Anděl Strážný je též vhodným pomocníkem pro ty, kteří…

celý článek >>

Oblastní charita Strakonice: charita ve Strakonicích a okolí

  Ve složité životní situaci se může ocitnout každý člověk. A právě v takové chvíli potřebuje pomocnou ruku druhé osoby. Posláním Oblastní charity Strakonice je zachování důstojného života v jakékoliv…

celý článek >>

Domov seniorů Vidim vytváří příjemné prostředí pro důstojné stáří

Pro seniory, kteří se ocitli v tíživé životní situaci nebo jejich stav nedovoluje, aby byli sami doma, je tu Domov seniorů Vidim. Nabízíme sociální služby v podobě pobytu pro seniory se sníženou soběstačností ve…

celý článek >>

Domov Na Zátiší Rakovník: poskytovatel sociálních služeb

Domov Na Zátiší Rakovník poskytuje sociální služby seniorům ve věku od 60 let, kteří jsou z důvodu svého věku nebo zdravotního stavu závislí na pomoci jiné osoby. Posláním Domova je zajištění aktivního a…

celý článek >>

Městská správa sociálních služeb – příspěvková organizace

V roce 1992 vznikla Městská správa sociálních služeb v Mostě – příspěvková organizace, která poskytuje podporu a pomoc uživatelům formou pobytových, terénních a ambulantních služeb. MSSS v Mostě – p. o.…

celý článek >>

LIPKA, a.s.: sociální služby, Prostějov

Zapsaný spolek LIPKA Prostějov je nestátní nezisková organizace, která již od roku 1993 poskytuje sociální služby dětem, mládeži a dospělým osobám se zdravotním znevýhodněním. Zájemci mohou využít tyto služby ve…

celý článek >>

Sociální služby města Havířova: poskytovatel registrovaných sociálních služeb

Příspěvková organizace Sociální služby města Havířova patří mezi poskytovatele sociálních služeb v Moravskoslezském kraji. Zaměřuje se na rodiny s dětmi, seniory, osoby se zdravotním postižením a všechny osoby…

celý článek >>

Pečovatelská služba Městec Králové: odlehčovací a sociální služby, osobní asistence

Pečovatelská služba Městec Králové je registrovanou organizací zřizovanou Městskou nemocnicí Městec Králové. Cílem organizace je poskytovat kvalitní sociální služby osobám, které se nachází v nepříznivé…

celý článek >>

Domov pro seniory Věstonická, příspěvková organizace, Brno

Již od roku 1996 poskytuje příspěvková organizace Domov pro seniory Věstonická v Brně-Židenicích péči o seniory. Zřizovatelem domova pro seniory je statutární město Brno. Organizace usiluje poskytování kvalitní péče…

celý článek >>

Domov seniorů Úvaly: poskytovatel sociálních služeb

Domov seniorů Úvaly patří mezi příspěvkové organizace, které se zabývají poskytováním sociálních služeb. Domov důchodců je zřizován KÚ Středočeského kraje a je v provozu už od roku 1999. Posláním Domova seniorů…

celý článek >>
Kontakty

Centrum sociální pomoci a služeb: sociální služby a péče o seniory, Hradec Králové

Kontakt této firmy byl ověřen Kontakt této firmy byl ověřen Souběžná 1746
500 12 Hradec Králové
+420 728 469 327