Centrum sociální pomoci a služeb: sociální služby a péče o seniory, Hradec Králové

Centrum sociální pomoci a služeb o.p.s. s působností na území města Hradec Králové a v okolí se sociálním službám věnuje již přes 40 let. Organizace za dobu svého působení pomohla mnoha seniorům, zdravotně postiženým a osobám v těžké životní situaci. Centrum se zaměřuje na mnoho aktivit, mezi které patří například pečovatelská služba v domácnostech či provoz denního stacionáře pro seniory a střediska osobní hygieny. Centrum sociální pomoci a služeb nabízí dále služby pro pěstounské rodiny i osoby s Alzheimerovou chorobou.

Pečovatelská služba v domácnostech

Jednou z hlavních sociálních činností Centra sociální pomoci a služeb je pečovatelská služba v domácnostech. Jejím cílem je zajistit podporu a pomoc seniorům a zdravotně postiženým osobám, která jim umožní setrvat v domácím prostředí co nejdelší dobu. Organizace usiluje o zajištění aktivního života klientů a neprohlubování jejich závislosti na službách.

Mezi poskytované služby patří zejména pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, dále pomoc při hygieně, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění chodu domácnosti či zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

Denní stacionář a středisko osobní hygieny

Centrum sociální pomoci a služeb v Hradci Králové zajišťuje provoz denního stacionáře Domovinka. Zařízení poskytuje pobyt a související služby osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení. Organizace se zaměřuje na péči o osoby s Alzheimerovou chorobou nebo jiným typem demence.

Další z poskytovaných služeb je zajištění osobní hygieny ve středisku, které se nachází v Harmonii II. Středisko osobní hygieny je vybavené bezbariérovou vanou a sprchou. Služba je určena klientům, kteří potřebují pomoc při osobní hygieně a mají uzavřenou smlouvu o poskytování pečovatelské služby.

Sociální poradenství

Důležitou oblastí působení Centra sociální pomoci a služeb v Hradci Králové je sociální poradenství pod vedením odborníků. Centrum například provozuje manželskou a rodinnou poradnu, která je určená pro rodiny, partnery i jednotlivce. Zaměřuje se také na pomoc a podporu pěstounským rodinám. Centrum sociální pomoci a služeb o. p. s. Hradec Králové má pověření k uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče.

Tato firma je označena jako dobrý kontakt

V ČEM JSME DOBŘÍ

• Pečovatelská služba v domácnostech klientů
• Provoz denního stacionáře pro seniory i osoby s postižením
• Centrum osobní hygieny s bezbariérovou vanou a sprchou
• Sociální poradenství pro rodiny, partnery i pěstouny

TEMATICKÉ ČLÁNKY:

Anděl Strážný, z.ú.: sociální služba tísňové péče, Praha 2

Anděl Strážný, z.ú. je registrovaným poskytovatelem sociální služby tísňové péče. Poskytuje pomoc seniorům, zdravotně postiženým či lidem po úrazu. Anděl Strážný je též vhodným pomocníkem pro ty, kteří…

celý článek >>

Oblastní charita Strakonice: charita ve Strakonicích a okolí

Ve složité životní situaci se může ocitnout každý člověk. A právě v takové chvíli potřebuje pomocnou ruku druhé osoby. Posláním Oblastní charity Strakonice je zachování důstojného života v jakékoliv životní…

celý článek >>

Domov seniorů Vidim vytváří příjemné prostředí pro důstojné stáří

Pro seniory, kteří se ocitli v tíživé životní situaci nebo jejich stav nedovoluje, aby byli sami doma, je tu Domov seniorů Vidim. Nabízíme sociální služby v podobě pobytu pro seniory se sníženou soběstačností ve…

celý článek >>

Domov Na Zátiší Rakovník: poskytovatel sociálních služeb

Domov Na Zátiší Rakovník poskytuje sociální služby seniorům ve věku od 60 let, kteří jsou z důvodu svého věku nebo zdravotního stavu závislí na pomoci jiné osoby. Posláním Domova je zajištění aktivního a…

celý článek >>

Městská správa sociálních služeb – příspěvková organizace

V roce 1992 vznikla Městská správa sociálních služeb v Mostě – příspěvková organizace, která poskytuje podporu a pomoc uživatelům formou pobytových, terénních a ambulantních služeb. MSSS v Mostě – p. o.…

celý článek >>

LIPKA, a.s.: sociální služby, Prostějov

Zapsaný spolek LIPKA Prostějov je nestátní nezisková organizace, která již od roku 1993 poskytuje sociální služby dětem, mládeži a dospělým osobám se zdravotním znevýhodněním. Zájemci mohou využít tyto služby ve…

celý článek >>

Domácí péče ČČK: sociální služby a paliativní péče, Strakonice

Domácí péče ČČK ve Strakonicích poskytuje zdravotní ošetřovatelskou péči v domácím prostředí dle léčebného a ošetřovatelského plánu. Organizace zajišťuje sociální služby pro dlouhodobě nemocné a…

celý článek >>

Sociální služby města Havířova: poskytovatel registrovaných sociálních služeb

Příspěvková organizace Sociální služby města Havířova patří mezi poskytovatele sociálních služeb v Moravskoslezském kraji. Zaměřuje se na rodiny s dětmi, seniory, osoby se zdravotním postižením a všechny osoby…

celý článek >>

Agentura Irenka: domácí zdravotní a pečovatelská služba, Praha

Potřebujete zajistit pro sebe nebo své blízké na území Prahy domácí zdravotní péči nebo pečovatelskou službu? Obraťte se na agenturu Irenka, která poskytuje sociální služby již od roku 2000. Organizace je řádným…

celý článek >>

Pečovatelská služba Městec Králové: odlehčovací a sociální služby, osobní asistence

Pečovatelská služba Městec Králové je registrovanou organizací zřizovanou Městskou nemocnicí Městec Králové. Cílem organizace je poskytovat kvalitní sociální služby osobám, které se nachází v nepříznivé…

celý článek >>
Kontakty

Centrum sociální pomoci a služeb: sociální služby a péče o seniory, Hradec Králové

Kontakt této firmy byl ověřen Kontakt této firmy byl ověřen Souběžná 1746
500 12 Hradec Králové
+420 728 469 327