Centrum sociální pomoci a služeb: sociální služby a péče o seniory, Hradec Králové

Centrum sociální pomoci a služeb o.p.s. s působností na území města Hradec Králové a v okolí se sociálním službám věnuje již přes 40 let. Organizace za dobu svého působení pomohla mnoha seniorům, zdravotně postiženým a osobám v těžké životní situaci. Centrum se zaměřuje na mnoho aktivit, mezi které patří například pečovatelská služba v domácnostech či provoz denního stacionáře pro seniory a střediska osobní hygieny. Centrum sociální pomoci a služeb nabízí dále služby pro pěstounské rodiny i osoby s Alzheimerovou chorobou.

Pečovatelská služba v domácnostech

Jednou z hlavních sociálních činností Centra sociální pomoci a služeb je pečovatelská služba v domácnostech. Jejím cílem je zajistit podporu a pomoc seniorům a zdravotně postiženým osobám, která jim umožní setrvat v domácím prostředí co nejdelší dobu. Organizace usiluje o zajištění aktivního života klientů a neprohlubování jejich závislosti na službách.

Mezi poskytované služby patří zejména pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, dále pomoc při hygieně, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění chodu domácnosti či zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

Denní stacionář a středisko osobní hygieny

Centrum sociální pomoci a služeb v Hradci Králové zajišťuje provoz denního stacionáře Domovinka. Zařízení poskytuje pobyt a související služby osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení. Organizace se zaměřuje na péči o osoby s Alzheimerovou chorobou nebo jiným typem demence.

Další z poskytovaných služeb je zajištění osobní hygieny ve středisku, které se nachází v Harmonii II. Středisko osobní hygieny je vybavené bezbariérovou vanou a sprchou. Služba je určena klientům, kteří potřebují pomoc při osobní hygieně a mají uzavřenou smlouvu o poskytování pečovatelské služby.

Sociální poradenství

Důležitou oblastí působení Centra sociální pomoci a služeb v Hradci Králové je sociální poradenství pod vedením odborníků. Centrum například provozuje manželskou a rodinnou poradnu, která je určená pro rodiny, partnery i jednotlivce. Zaměřuje se také na pomoc a podporu pěstounským rodinám. Centrum sociální pomoci a služeb o. p. s. Hradec Králové má pověření k uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče.

Tato firma je označena jako dobrý kontakt

V ČEM JSME DOBŘÍ

• Pečovatelská služba v domácnostech klientů
• Provoz denního stacionáře pro seniory i osoby s postižením
• Centrum osobní hygieny s bezbariérovou vanou a sprchou
• Sociální poradenství pro rodiny, partnery i pěstouny