Centrum sociálních služeb Praha: informační a sociální služby, azylové domy

Centrum sociálních služeb Praha zajišťuje terénní, pobytové a ambulantní služby pro osoby v tíživých sociálních a životních situacích. CSSP působí již od roku 1998, kdy vzniklo spojením několika samostatných organizací. Centrum neustále pracuje na rozšiřování a zkvalitňování sociální služby. Jedná se o jednu z největších sociálních organizací v Praze. Centrum sociálních služeb Praha pomáhá občanům hlavního města, ale i lidem z celé ČR a cizincům.

Informační a sociální služby

Příspěvková organizace pomáhá lidem v tíživých situacích. Zajištuje jim kvalifikované informační služby a poradenství. Pomáhá jim vyznat se ve změti zákonů, vyhlášek a pokynů a vyřešit aktuální problémy. Centrum sociálních služeb Praha zajistí také sociální služby, ale i právní a sociální poradenství, rodinnou terapii nebo pomoc obětem domácího násilí. Vytváří programy primární prevence a pomáhá i v oblasti trestního stíhání a výkonu trestu odnětí svobody.

Provoz azylových domů i nocleháren

Centrum sociálních služeb Praha klade důraz na pomoc lidem v tíživých situacích. Provozuje terénní programy pro osoby bez přístřeší. Ty umožňují přímý kontakt s lidmi, kteří sami pomoc nevyhledávají. Terénní sociální služby jsou zaměřené na monitorování osob bez přístřeší a na poskytování sociální i hygienicko-ošetřovatelské pomoci.

CSSP provozuje také řadu nocleháren a azylových domů. Patří sem například noclehárna Loď Hermes, azylový dům Šromova, azylový dům s ošetřovatelskou službou ADOS a další. Azylové domy a noclehárny rozděleny na domy pro muže, ženy i matky s dětmi. Rozsah poskytované sociální služby je mnohem širší, podrobnosti o činnostech a rozsahu působností naleznete na webu organizace.