Česká společnost pro nedestruktivní testování

Kvalita výrobků je pro každého výrobce naprosto zásadní. Velkou pomoc v oblasti péče o jakost přináší firmy, které se zabývají nedestruktivním testováním výrobků. S využitím různých fyzikálních metod dokážou zjistit vady a parametry bez poškození výrobků. Česká společnost pro nedestruktivní testování sdružuje pracovníky v oboru a seznamuje je s novými technologiemi zkoušení a moderní technikou.

Účely a cíle České společnosti pro nedestruktivní testování

Hlavním účelem České společnosti pro nedestruktivní testování je podpora a rozvoj aplikace nedestruktivního zkoušení. Činí tak právě vzájemným sdružováním odborníků v oboru a vzájemným předáváním zkušeností a znalostí. Členové se řídí etickým kodexem ČNDT, účastní se konferencí, školení, workshopů i schůzí a usilují o rozšiřování dobrého jména společnosti. Společnost má členy individuální, kolektivní i firemní.

Historie ČNDT

Československá společnost pro NDT vznikla již v roce 1956. Po rozdělení státu se stala základem nově vzniklé České společnosti pro nedestruktivní testování, která je činná dodnes. ČNDT byla v roce 1993 přijata do Evropské rady pro nedestruktivní testování, jež se později transformovala do dnešní Federace evropských společností pro NDT. Ta je známá pod zkratkou EFNDT. V roce 1996 byla Česká společnost pro nedestruktivní testování přijata do Mezinárodního výboru pro NDT. Jedná se tak o rozsáhlou a široce uznávanou společnost, sdružující profesionály a odborníky.

Organizační struktura společnosti

Česká společnost pro nedestruktivní testování je řízena pětičlenným prezidiem a výborem. V čele stojí prezident. Výbor je tvořený předsedy 12 odborných a regionálních skupin. V současné době má ČNDT přes 400 individuálních členů, 16 členů kolektivních a 20 členů firemních. Společnost svou činnost pravidelně bilancuje v rámci výroční konference. Podílí se na pořádání školení, přednášek, workshopů a dalších akcí pro členy, které jim rozšiřují obzory a zvyšují jejich odbornost.

Tato firma je označena jako dobrý kontakt

V ČEM JSME DOBŘÍ

• Společnost sdružující velké množství odborníků v oblasti NDT

• Historie České společnosti pro nedestruktivní testování sahá až do 50. let 20. století
• Společnost tvoří 400 individuálních, 16 kolektivních a 20 firemních členů
• ČNDT seznamuje pracovníky v oboru s moderní přístrojovou technikou a technologiemi
• Podporuje rozvoj a aplikace nedestruktivního zkoušení