Charita Slavičín: pečovatelská služba, osobní asistence a pomoc lidem v nouzi

Charita Slavičín zajišťuje charitativní a humanitární pomoc a poskytuje sociální služby lidem v nouzi. Zaměřuje se také na poskytování pečovatelských služeb a osobní asistence seniorům a lidem se zdravotním postižením. Charita Slavičín klade důraz na individuální přístup ke každému jedinci. Své služby poskytuje ve Slavičíně a přilehlých obcích. Provozuje také centrum Maják, v rámci kterého podává pomocnou ruku osobám se zdravotním postižením.

Sociální služby a pečovatelská služba

Hlavní náplní organizace je pomoc seniorům a osobám se zdravotním postižením. Charita Slavičín pomáhá lidem v nouzi a jejich rodinám. Usiluje o to, aby se senioři a lidé s postižením mohli co nejlépe začlenit do společnosti a žít důstojným životem. Pracovníci charity navštěvují své klienty pravidelně a věnují jim individuální péči podle jejich potřeb. Charita Slavičín poskytuje hned několik typů služeb – charitní pečovatelskou službu, osobní asistenci, provoz denního centra Maják, domácí zdravotní péči i sociálně terapeutickou dílnu.

Denní centrum Maják Slavičín

Charita Slavičín provozuje také denní centrum Maják, které je určeno pro osoby s tělesným, mentálním či kombinovaným postižením. Zařízení poskytuje ambulantní péči. Pomáhá při osobní hygieně či zajištění adekvátních podmínek pro osobní hygienu. Dále zajistí stravu, postará se o výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti a v neposlední řadě zprostředkuje kontakt se společenským prostředím. Denní centrum Maják Slavičín pomáhá lidem s postižením začlenit se do společnosti a připravuje jim i bohatý kulturní a společenský program.

TEMATICKÉ ČLÁNKY:

Centrum sociální pomoci a služeb: sociální služby a péče o seniory, Hradec Králové

Centrum sociální pomoci a služeb o.p.s. s působností na území města Hradec Králové a v okolí se sociálním službám věnuje již přes 40 let. Organizace za dobu svého působení pomohla mnoha seniorům, zdravotně…

celý článek >>

Oblastní charita Strakonice: charita ve Strakonicích a okolí

Ve složité životní situaci se může ocitnout každý člověk. A právě v takové chvíli potřebuje pomocnou ruku druhé osoby. Posláním Oblastní charity Strakonice je zachování důstojného života v jakékoliv životní…

celý článek >>

Domov seniorů Vidim vytváří příjemné prostředí pro důstojné stáří

Pro seniory, kteří se ocitli v tíživé životní situaci nebo jejich stav nedovoluje, aby byli sami doma, je tu Domov seniorů Vidim. Nabízíme sociální služby v podobě pobytu pro seniory se sníženou soběstačností ve…

celý článek >>

Anděl Strážný, z.ú.: sociální služba tísňové péče, Praha 2

Anděl Strážný, z.ú. je registrovaným poskytovatelem sociální služby tísňové péče. Poskytuje pomoc seniorům, zdravotně postiženým či lidem po úrazu. Anděl Strážný je též vhodným pomocníkem pro ty, kteří…

celý článek >>

LIPKA, a.s.: sociální služby, Prostějov

Zapsaný spolek LIPKA Prostějov je nestátní nezisková organizace, která již od roku 1993 poskytuje sociální služby dětem, mládeži a dospělým osobám se zdravotním znevýhodněním. Zájemci mohou využít tyto služby ve…

celý článek >>

Domácí péče ČČK: sociální služby a paliativní péče, Strakonice

Domácí péče ČČK ve Strakonicích poskytuje zdravotní ošetřovatelskou péči v domácím prostředí dle léčebného a ošetřovatelského plánu. Organizace zajišťuje sociální služby pro dlouhodobě nemocné a…

celý článek >>

Agentura Irenka: domácí zdravotní a pečovatelská služba, Praha

Potřebujete zajistit pro sebe nebo své blízké na území Prahy domácí zdravotní péči nebo pečovatelskou službu? Obraťte se na agenturu Irenka, která poskytuje sociální služby již od roku 2000. Organizace je řádným…

celý článek >>

Domov pro seniory Věstonická, příspěvková organizace, Brno

Již od roku 1996 poskytuje příspěvková organizace Domov pro seniory Věstonická v Brně-Židenicích péči o seniory. Zřizovatelem domova pro seniory je statutární město Brno. Organizace usiluje poskytování kvalitní péče…

celý článek >>

Domov seniorů Úvaly: poskytovatel sociálních služeb

Domov seniorů Úvaly patří mezi příspěvkové organizace, které se zabývají poskytováním sociálních služeb. Domov důchodců je zřizován KÚ Středočeského kraje a je v provozu už od roku 1999. Posláním Domova seniorů…

celý článek >>

Pečovatelská služba Městec Králové: odlehčovací a sociální služby, osobní asistence

Pečovatelská služba Městec Králové je registrovanou organizací zřizovanou Městskou nemocnicí Městec Králové. Cílem organizace je poskytovat kvalitní sociální služby osobám, které se nachází v nepříznivé…

celý článek >>
Kontakty

Charita Slavičín: pečovatelská služba, osobní asistence a pomoc lidem v nouzi

Kontakt této firmy byl ověřen Kontakt této firmy byl ověřen Komenského 115
763 21 Slavičín
+420 571 112 200             +420 739 344 107