Charita Slavičín: pečovatelská služba, osobní asistence a pomoc lidem v nouzi

Charita Slavičín zajišťuje charitativní a humanitární pomoc a poskytuje sociální služby lidem v nouzi. Zaměřuje se také na poskytování pečovatelských služeb a osobní asistence seniorům a lidem se zdravotním postižením. Charita Slavičín klade důraz na individuální přístup ke každému jedinci. Své služby poskytuje ve Slavičíně a přilehlých obcích. Provozuje také centrum Maják, v rámci kterého podává pomocnou ruku osobám se zdravotním postižením.

Sociální služby a pečovatelská služba

Hlavní náplní organizace je pomoc seniorům a osobám se zdravotním postižením. Charita Slavičín pomáhá lidem v nouzi a jejich rodinám. Usiluje o to, aby se senioři a lidé s postižením mohli co nejlépe začlenit do společnosti a žít důstojným životem. Pracovníci charity navštěvují své klienty pravidelně a věnují jim individuální péči podle jejich potřeb. Charita Slavičín poskytuje hned několik typů služeb – charitní pečovatelskou službu, osobní asistenci, provoz denního centra Maják, domácí zdravotní péči i sociálně terapeutickou dílnu.

Denní centrum Maják Slavičín

Charita Slavičín provozuje také denní centrum Maják, které je určeno pro osoby s tělesným, mentálním či kombinovaným postižením. Zařízení poskytuje ambulantní péči. Pomáhá při osobní hygieně či zajištění adekvátních podmínek pro osobní hygienu. Dále zajistí stravu, postará se o výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti a v neposlední řadě zprostředkuje kontakt se společenským prostředím. Denní centrum Maják Slavičín pomáhá lidem s postižením začlenit se do společnosti a připravuje jim i bohatý kulturní a společenský program.