Domácí péče ČČK: sociální služby a paliativní péče, Strakonice

Domácí péče ČČK ve Strakonicích poskytuje zdravotní ošetřovatelskou péči v domácím prostředí dle léčebného a ošetřovatelského plánu. Organizace zajišťuje sociální služby pro dlouhodobě nemocné a umírající osoby, kteří potřebují odbornou pomoc, ale chtějí zůstat doma s rodinou.

Domácí a paliativní péče

Domácí zdravotní péče, kterou zajišťuje organizace Domácí péče ČČK, je určena všem bez rozdílu věku a diagnózy. Péči může ordinovat ošetřující lékař v nemocnici i lékař pro dospělé či děti. Všechny výkony poskytnuté v rámci domácí péče jsou hrazeny zdravotní pojišťovnou. Domácí péče a další sociální služby poskytuje organizace nejen pro osoby ze Strakonic, ale po celém okrese a přiléhajících oblastech. Patří sem například Prachatice, Klatovy, České Budějovice či Písek.

Domácí péče ČČK poskytuje také služby paliativní péče. O ošetřování pacientů se starají zdravotní sestry s požadovanou odbornou způsobilostí. Paliativní péče je určena všem pacientům, kteří si přejí zemřít v prostředí svého domova. Sestry provádí kompletní ošetřovatelskou péči od aplikace léků přes infuze po převazy ran. Ve spolupráci s rodinnými příslušníky pomohou také při osobní hygieně či prevenci proleženin.

Další služby Domácí péče ČČK

Organizace své služby neustále vylepšuje a rozšiřuje tak, aby odpovídaly všem potřebám pacientů a usnadnili práci i jejich příbuzným. Domácí péče ČČK Strakonice poskytuje kromě zmiňovaných sociálních služeb také odborné sociální a zdravotní poradenství. Postará se o provedení různých lékařských úkonů, například peritoneální dialýzy, katetrizace či domácí umělé plicní ventilace.