Domácí péče ČČK: sociální služby a paliativní péče, Strakonice

Domácí péče ČČK ve Strakonicích poskytuje zdravotní ošetřovatelskou péči v domácím prostředí dle léčebného a ošetřovatelského plánu. Organizace zajišťuje sociální služby pro dlouhodobě nemocné a umírající osoby, kteří potřebují odbornou pomoc, ale chtějí zůstat doma s rodinou.

Domácí a paliativní péče

Domácí zdravotní péče, kterou zajišťuje organizace Domácí péče ČČK, je určena všem bez rozdílu věku a diagnózy. Péči může ordinovat ošetřující lékař v nemocnici i lékař pro dospělé či děti. Všechny výkony poskytnuté v rámci domácí péče jsou hrazeny zdravotní pojišťovnou. Domácí péče a další sociální služby poskytuje organizace nejen pro osoby ze Strakonic, ale po celém okrese a přiléhajících oblastech. Patří sem například Prachatice, Klatovy, České Budějovice či Písek.

Domácí péče ČČK poskytuje také služby paliativní péče. O ošetřování pacientů se starají zdravotní sestry s požadovanou odbornou způsobilostí. Paliativní péče je určena všem pacientům, kteří si přejí zemřít v prostředí svého domova. Sestry provádí kompletní ošetřovatelskou péči od aplikace léků přes infuze po převazy ran. Ve spolupráci s rodinnými příslušníky pomohou také při osobní hygieně či prevenci proleženin.

Další služby Domácí péče ČČK

Organizace své služby neustále vylepšuje a rozšiřuje tak, aby odpovídaly všem potřebám pacientů a usnadnili práci i jejich příbuzným. Domácí péče ČČK Strakonice poskytuje kromě zmiňovaných sociálních služeb také odborné sociální a zdravotní poradenství. Postará se o provedení různých lékařských úkonů, například peritoneální dialýzy, katetrizace či domácí umělé plicní ventilace.

TEMATICKÉ ČLÁNKY:

Centrum sociální pomoci a služeb: sociální služby a péče o seniory, Hradec Králové

Centrum sociální pomoci a služeb o.p.s. s působností na území města Hradec Králové a v okolí se sociálním službám věnuje již přes 40 let. Organizace za dobu svého působení pomohla mnoha seniorům, zdravotně…

celý článek >>

Domov seniorů Vidim vytváří příjemné prostředí pro důstojné stáří

Pro seniory, kteří se ocitli v tíživé životní situaci nebo jejich stav nedovoluje, aby byli sami doma, je tu Domov seniorů Vidim. Nabízíme sociální služby v podobě pobytu pro seniory se sníženou soběstačností ve…

celý článek >>

Charita Slavičín: pečovatelská služba, osobní asistence a pomoc lidem v nouzi

Charita Slavičín zajišťuje charitativní a humanitární pomoc a poskytuje sociální služby lidem v nouzi. Zaměřuje se také na poskytování pečovatelských služeb a osobní asistence seniorům a lidem se zdravotním…

celý článek >>

Anděl Strážný, z.ú.: sociální služba tísňové péče, Praha 2

Anděl Strážný, z.ú. je registrovaným poskytovatelem sociální služby tísňové péče. Poskytuje pomoc seniorům, zdravotně postiženým či lidem po úrazu. Anděl Strážný je též vhodným pomocníkem pro ty, kteří…

celý článek >>

LIPKA, a.s.: sociální služby, Prostějov

Zapsaný spolek LIPKA Prostějov je nestátní nezisková organizace, která již od roku 1993 poskytuje sociální služby dětem, mládeži a dospělým osobám se zdravotním znevýhodněním. Zájemci mohou využít tyto služby ve…

celý článek >>

Agentura Irenka: domácí zdravotní a pečovatelská služba, Praha

Potřebujete zajistit pro sebe nebo své blízké na území Prahy domácí zdravotní péči nebo pečovatelskou službu? Obraťte se na agenturu Irenka, která poskytuje sociální služby již od roku 2000. Organizace je řádným…

celý článek >>

Domov pro seniory Věstonická, příspěvková organizace, Brno

Již od roku 1996 poskytuje příspěvková organizace Domov pro seniory Věstonická v Brně-Židenicích péči o seniory. Zřizovatelem domova pro seniory je statutární město Brno. Organizace usiluje poskytování kvalitní péče…

celý článek >>

Domov seniorů Úvaly: poskytovatel sociálních služeb

Domov seniorů Úvaly patří mezi příspěvkové organizace, které se zabývají poskytováním sociálních služeb. Domov důchodců je zřizován KÚ Středočeského kraje a je v provozu už od roku 1999. Posláním Domova seniorů…

celý článek >>

Oblastní charita Strakonice: charita ve Strakonicích a okolí

Ve složité životní situaci se může ocitnout každý člověk. A právě v takové chvíli potřebuje pomocnou ruku druhé osoby. Posláním Oblastní charity Strakonice je zachování důstojného života v jakékoliv životní…

celý článek >>

Domov se zvláštním režimem Terezín: pobytové zařízení poskytující sociální služby

Domov se zvláštním režimem Terezín se nachází v nejstarší budově ve městě postavené v roce 1780. Leží ve středu města přibližně 3 km od měst Litoměřice a Bohušovice nad Ohří, ve kterých se nachází…

celý článek >>
Kontakty

Domácí péče ČČK: sociální služby a paliativní péče, Strakonice

Kontakt této firmy byl ověřen Kontakt této firmy byl ověřen Mírová 173
386 01 Strakonice
+420 383 326 786