Domov seniorů Vidim vytváří příjemné prostředí pro důstojné stáří

Pro seniory, kteří se ocitli v tíživé životní situaci nebo jejich stav nedovoluje, aby byli sami doma, je tu Domov seniorů Vidim. Nabízíme sociální služby v podobě pobytu pro seniory se sníženou soběstačností ve věku od 60 let výše. V našem domově respektujeme individualitu a soukromí každého klienta, snažíme se vytvořit příjemné prostředí pro důstojné stáří. Domov seniorů Vidim sídlí v budově barokního zámku Vidim nedaleko Mělníka.

Senioři se tu budou cítit jako doma

Klientům Domov seniorů Vidim poskytuje ubytování, stravování, ošetřovatelskou a zdravotní péči, pomoc a podporu při zvládání běžných denních činností a aktivní využití volného času. Zařízení se snaží zabezpečit prožití důstojného stáří a poskytnout podporu a pomoc. Zároveň zachovává nezávislost seniorů a respektuje jejich individuální potřeby. Prostředí domova je uzpůsobeno tak, aby se v něm lidé cítili komfortně.

Kvalifikovaný personál přistupuje ke každému klientovi individuálně

Hlavním cílem Domova seniorů Vidim, který funguje už od roku 1952, je podpořit své klienty v soběstačnosti a vytvářet jim příležitosti, aby se mohli rozhodovat na základě své svobodné vůle. Ke každému klientovi se zaměstnanci domova snaží přistupovat partnersky a respektovat jeho potřeby. O služby seniorům se stará kvalifikovaný personál, který se dále vzdělává, školí a rozvíjí své dovednosti. Klienti se také mohou sami zapojit do fungování chodu domova a ten jim také vytváří prostor a motivaci k zachování a udržení nezávislosti, to vše s ohledem na zdravotní a psychický stav.

Zaměstnanci domova mimo jiné zajišťují praní i drobné opravy osobních věcí a lůžkovin, celodenní stravování, úklid, pomoc při osobní hygieně, rehabilitaci, doprovod k lékařským vyšetřením, podporu a pomoc při vyřizování záležitostí na úřadech nebo doprovod na vycházkách.

Senioři nepřijdou o své koníčky

Senioři mohou pokračovat ve svém životním stylu a je jim také umožněno účastnit se společenských aktivit uvnitř domova i mimo něj nebo využívat sociálně terapeutické a kulturní programy domova. Samozřejmostí je také udržování vztahů s rodinou, blízkými a přáteli, kteří mohou klienta kdykoliv navštívit.

Tato firma je označena jako dobrý kontakt

V ČEM JSME DOBŘÍ

  • Respektuje svobodnou vůli klientů
  • Ke každému klientovi přistupuje partnersky a individuálně
  • Poskytuje podporu a motivaci k zachování a udržení nezávislosti
  • Spolupracuje s rodinou a blízkými
  • Senioři si zde mohou rozhodovat o náplni svého volného času

TEMATICKÉ ČLÁNKY:

Domov Na Zátiší Rakovník: poskytovatel sociálních služeb

Domov Na Zátiší Rakovník poskytuje sociální služby seniorům ve věku od 60 let, kteří jsou z důvodu svého věku nebo zdravotního stavu závislí na pomoci jiné osoby. Posláním Domova je zajištění aktivního a…

celý článek >>
domov benátky

Městské centrum komplexní péče Benátky nad Jizerou

Městské centrum komplexní péče v Benátkách nad Jizerou se zaměřuje na poskytování zdravotních a sociálních služeb. Ty zajišťuje jak ve formě pobytové, tak ambulantní a terénní. V zařízení poskytuje 4…

celý článek >>

Centrum Rožmitál pod Třemšínem: domov pro seniory a domov se zvláštním režimem

Poskytovatel sociálních služeb Centrum Rožmitál pod Třemšínem zajišťuje sociální služby osobám, které jsou v nepříznivé životní situaci. Posláním centra je zajištění důstojného života při zachování…

celý článek >>

Centrum sociální pomoci a služeb: sociální služby a péče o seniory, Hradec Králové

Centrum sociální pomoci a služeb o.p.s. s působností na území města Hradec Králové a v okolí se sociálním službám věnuje již přes 40 let. Organizace za dobu svého působení pomohla mnoha seniorům, zdravotně…

celý článek >>

Anděl Strážný, z.ú.: sociální služba tísňové péče, Praha 2

  Anděl Strážný, z.ú. je registrovaným poskytovatelem sociální služby tísňové péče. Poskytuje pomoc seniorům, zdravotně postiženým či lidem po úrazu. Anděl Strážný je též vhodným pomocníkem pro ty, kteří…

celý článek >>

Domov pro seniory Věstonická, příspěvková organizace, Brno

Již od roku 1996 poskytuje příspěvková organizace Domov pro seniory Věstonická v Brně-Židenicích péči o seniory. Zřizovatelem domova pro seniory je statutární město Brno. Organizace usiluje poskytování kvalitní péče…

celý článek >>

Městská správa sociálních služeb – příspěvková organizace

V roce 1992 vznikla Městská správa sociálních služeb v Mostě – příspěvková organizace, která poskytuje podporu a pomoc uživatelům formou pobytových, terénních a ambulantních služeb. MSSS v Mostě – p. o.…

celý článek >>

Domov seniorů Úvaly: poskytovatel sociálních služeb

Domov seniorů Úvaly patří mezi příspěvkové organizace, které se zabývají poskytováním sociálních služeb. Domov důchodců je zřizován KÚ Středočeského kraje a je v provozu už od roku 1999. Posláním Domova seniorů…

celý článek >>

Oblastní charita Strakonice: charita ve Strakonicích a okolí

Ve složité životní situaci se může ocitnout každý člověk. A právě v takové chvíli potřebuje pomocnou ruku druhé osoby. Posláním Oblastní charity Strakonice je zachování důstojného života v jakékoliv životní…

celý článek >>

LIPKA, a.s.: sociální služby, Prostějov

Zapsaný spolek LIPKA Prostějov je nestátní nezisková organizace, která již od roku 1993 poskytuje sociální služby dětem, mládeži a dospělým osobám se zdravotním znevýhodněním. Zájemci mohou využít tyto služby ve…

celý článek >>
Kontakty

Domov seniorů Vidim vytváří příjemné prostředí pro důstojné stáří

Kontakt této firmy byl ověřen Kontakt této firmy byl ověřen Vidim 1
277 21 Liběchov
+420 315 695 025