Najdeme vám tu správnou firmu.

Volejte 720 952 910

Domov seniorů Vidim vytváří příjemné prostředí pro důstojné stáří

Pro seniory, kteří se ocitli v tíživé životní situaci nebo jejich stav nedovoluje, aby byli sami doma, je tu Domov seniorů Vidim. Nabízíme sociální služby v podobě pobytu pro seniory se sníženou soběstačností ve věku od 60 let výše. V našem domově respektujeme individualitu a soukromí každého klienta, snažíme se vytvořit příjemné prostředí pro důstojné stáří. Domov seniorů Vidim sídlí v budově barokního zámku Vidim nedaleko Mělníka.

Senioři se tu budou cítit jako doma

Klientům Domov seniorů Vidim poskytuje ubytování, stravování, ošetřovatelskou a zdravotní péči, pomoc a podporu při zvládání běžných denních činností a aktivní využití volného času. Zařízení se snaží zabezpečit prožití důstojného stáří a poskytnout podporu a pomoc. Zároveň zachovává nezávislost seniorů a respektuje jejich individuální potřeby. Prostředí domova je uzpůsobeno tak, aby se v něm lidé cítili komfortně.

Kvalifikovaný personál přistupuje ke každému klientovi individuálně

Hlavním cílem Domova seniorů Vidim, který funguje už od roku 1952, je podpořit své klienty v soběstačnosti a vytvářet jim příležitosti, aby se mohli rozhodovat na základě své svobodné vůle. Ke každému klientovi se zaměstnanci domova snaží přistupovat partnersky a respektovat jeho potřeby. O služby seniorům se stará kvalifikovaný personál, který se dále vzdělává, školí a rozvíjí své dovednosti. Klienti se také mohou sami zapojit do fungování chodu domova a ten jim také vytváří prostor a motivaci k zachování a udržení nezávislosti, to vše s ohledem na zdravotní a psychický stav.

Zaměstnanci domova mimo jiné zajišťují praní i drobné opravy osobních věcí a lůžkovin, celodenní stravování, úklid, pomoc při osobní hygieně, rehabilitaci, doprovod k lékařským vyšetřením, podporu a pomoc při vyřizování záležitostí na úřadech nebo doprovod na vycházkách.

Senioři nepřijdou o své koníčky

Senioři mohou pokračovat ve svém životním stylu a je jim také umožněno účastnit se společenských aktivit uvnitř domova i mimo něj nebo využívat sociálně terapeutické a kulturní programy domova. Samozřejmostí je také udržování vztahů s rodinou, blízkými a přáteli, kteří mohou klienta kdykoliv navštívit.

Tato firma je označena jako dobrý kontakt

V ČEM JSME DOBŘÍ

  • Respektuje svobodnou vůli klientů
  • Ke každému klientovi přistupuje partnersky a individuálně
  • Poskytuje podporu a motivaci k zachování a udržení nezávislosti
  • Spolupracuje s rodinou a blízkými
  • Senioři si zde mohou rozhodovat o náplni svého volného času

TEMATICKÉ ČLÁNKY:

Centrum Rožmitál pod Třemšínem: domov pro seniory a domov se zvláštním režimem

Poskytovatel sociálních služeb Centrum Rožmitál pod Třemšínem zajišťuje sociální služby osobám, které jsou v nepříznivé životní situaci. Posláním centra je zajištění důstojného života při zachování…

celý článek >>

Anděl Strážný, z.ú.: sociální služba tísňové péče, Praha 2

Anděl Strážný, z.ú. je registrovaným poskytovatelem sociální služby tísňové péče. Poskytuje pomoc seniorům, zdravotně postiženým či lidem po úrazu. Anděl Strážný je též vhodným pomocníkem pro ty, kteří…

celý článek >>

Agentura Irenka: domácí zdravotní a pečovatelská služba, Praha

Potřebujete zajistit pro sebe nebo své blízké na území Prahy domácí zdravotní péči nebo pečovatelskou službu? Obraťte se na agenturu Irenka, která poskytuje sociální služby již od roku 2000. Organizace je řádným…

celý článek >>

G-centrum Tábor: domov pro seniory, azylový dům a další sociální služby

Příspěvková organizace G-centrum Tábor se stará o provoz domova pro seniory, azylového domu i střediska sociálních služeb. Dále zajišťuje činnost pečovatelské služby, odlehčovací služby, noclehárny i denního…

celý článek >>

Domov seniorů Úvaly: poskytovatel sociálních služeb

Domov seniorů Úvaly patří mezi příspěvkové organizace, které se zabývají poskytováním sociálních služeb. Domov důchodců je zřizován KÚ Středočeského kraje a je v provozu už od roku 1999. Posláním Domova seniorů…

celý článek >>

Oblastní charita Strakonice: charita ve Strakonicích a okolí

Ve složité životní situaci se může ocitnout každý člověk. A právě v takové chvíli potřebuje pomocnou ruku druhé osoby. Posláním Oblastní charity Strakonice je zachování důstojného života v jakékoliv životní…

celý článek >>

Charita Slavičín: pečovatelská služba, osobní asistence a pomoc lidem v nouzi

Charita Slavičín zajišťuje charitativní a humanitární pomoc a poskytuje sociální služby lidem v nouzi. Zaměřuje se také na poskytování pečovatelských služeb a osobní asistence seniorům a lidem se zdravotním…

celý článek >>

LIPKA, a.s.: sociální služby, Prostějov

Zapsaný spolek LIPKA Prostějov je nestátní nezisková organizace, která již od roku 1993 poskytuje sociální služby dětem, mládeži a dospělým osobám se zdravotním znevýhodněním. Zájemci mohou využít tyto služby ve…

celý článek >>

Domácí péče ČČK: sociální služby a paliativní péče, Strakonice

Domácí péče ČČK ve Strakonicích poskytuje zdravotní ošetřovatelskou péči v domácím prostředí dle léčebného a ošetřovatelského plánu. Organizace zajišťuje sociální služby pro dlouhodobě nemocné a…

celý článek >>

Centrum Horní Poustevna rozvíjí samostatnost handicapovaných klientů

O podporu větší samostatnosti handicapovaných klientů se snaží Integrované centrum pro osoby se zdravotním postižením Horní Poustevna. Klientům poskytuje několik druhů sociálních služeb – domov pro osoby se…

celý článek >>
Kontakty

Domov seniorů Vidim vytváří příjemné prostředí pro důstojné stáří

Kontakt této firmy byl ověřen Kontakt této firmy byl ověřen Vidim 1
277 21 Liběchov
+420 315 695 025