EKOSFERA spol. s r.o.: likvidace a odvoz odpadů, zpětný odběr, Ústí nad Labem

Česká společnost EKOSFERA se od roku 1993 zaměřuje na likvidace odpadů, odvoz a nakládání s odpady a další činnosti pro ochranu životního prostředí. Cílem firmy je zpracovat a zabezpečit nebezpečný odpad tak, aby nemohl ohrozit zdraví osob či zvířat a neměl negativní dopad na životní prostředí. Služby poskytuje v okrese Ústí nad Labem.

Firma nabízí komplexní služby v oblasti likvidace průmyslových odpadů. Zaměřuje se také na odpadní vody, nabízí zpětný odběr, služby v oblasti autodopravy a také deratizace, dezinfekce a dezinsekce.

Odvoz odpadů a likvidace v souladu s legislativou

Společnost EKOSFERA disponuje vlastním rozsáhlým vozovým parkem, s jehož pomocí zajišťuje odvoz odpadů od obchodních partnerů. K dispozici má například dvě skříňová vozidla PEUGEOT BOXER či dva vozy AVIE se snímatelnou kontejnerovou nástavbou.

Firma provádí likvidace odpadů v souladu s platnou legislativou, provádí odběry vzorků odpadů včetně hodnocení nebezpečných vlastností. Postará se o sběr kapalných odpadů, vypracování žádosti o udělení souhlasu k nakládání s dopady či vypracování identifikačních listů. V neposlední řadě provádí čištění a revize nádrží ropných produktů, čištění železničních cisteren či zásobníků. Specializuje se na odběry a anlaýzy vzorků splaškových a průmyslových odpadních vod nebo čištění odlučovačů ropných látek.

Zpětný odběr či DDD

Máte k dispozici nebezpečný odpad, kterého se potřebujete zbavit? EKOSFERA se postará o ekologickou likvidaci. Nabízí také zpětný odběr přenosných baterií a akumulátorů, autobaterií či osvětlovacího zařízení. Provádí deratizace, dezinfekce a dezinsekce a svým klientům poskytuje také služby autodopravy do 3,5 tun včetně převozu nebezpečného odpadu.