Farní charita Studenec u Horek poskytuje zdravotní a paliativní péči

Pracovníci charity ve Studenci u Horek se soustřeďují hlavně na poskytování charitní pomoci všem potřebným. Mezi náplň jejich práce patří především zdravotní a paliativní péče, která zlepšuje život lidem odkázaným na pomoc druhým. Kromě toho každoročně organizují tříkrálovou sbírku, jejíž výtěžek putuje z velké části na nákup zdravotnických pomůcek, které si mohou pacienti od charity zapůjčit.

Charitní pracovníci navštěvují nemocné doma i v nemocnici

Odborná pomoc může ulehčit rodině a příbuzným v náročném a nepřetržitém pečování o chronicky nemocné pacienty. Pracovníci mohou pomoci v oblasti zvládání bolesti a zlepšování soběstačnosti jedince. Na charitu se často obracejí lidé, kteří pečují o své blízké a potřebují v těchto těžkých chvílích pomocnou ruku.

Zdravotní sestry se po celý rok vzdělávají v moderních trendech medicíny

Součástí služeb, které Farní charita Studenec u Horek nabízí, jsou například cílené sledování zdravotního stavu, aplikace léků a injekcí, ošetření pooperačních ran, kontroly intravenózních portů či výživových sond. Pacientům se takto věnuje sedm profesionálních zdravotních sester. Jelikož se jedná o farní charitu, mohou být návštěvy spojeny i s duchovními promluvami.

Nutné zdravotní pomůcky zapůjčí Farní charita Studenec u Horek

Domácí prostředí většinou napomáhá zlepšení zdravotního stavu ošetřovaného. Kvalitní zdravotnické pomůcky mohou zlepšit jeho životní komfort a urychlí jeho návrat do běžného života. V regionu Jilemnicko se nachází sklad těchto pomůcek, které si po dohodě s Farní Charitou mohou pacienti zapůjčit na tak dlouho, dokud pro ně budou nepostradatelné.