G-centrum Tábor: domov pro seniory, azylový dům a další sociální služby

Příspěvková organizace G-centrum Tábor se stará o provoz domova pro seniory, azylového domu i střediska sociálních služeb. Dále zajišťuje činnost pečovatelské služby, odlehčovací služby, noclehárny i denního stacionáře. Cílem organizace je zajistit pomoc všem ohroženým skupinám obyvatel a umožnit jim začlenění do společnosti a kvalitní život.

Domov pro seniory a pečovatelská služba

G-centrum Tábor provozuje ve městě domov pro seniory. Poskytuje sociální pobytovou službu individuálně nastavenou pro potřeby seniorů. Domov pro seniory pomáhá podporovat jejich nezávislost a samostatnost. G-centrum Tábor vytváří ideální zázemí pro seniory, kteří potřebují pomoc další osoby a nemohou zůstat v domácím přirozeném prostředí.

G-centrum Tábor zajišťuje také pečovatelskou službu určenou osobám se sníženou soběstačností. Pečovatelská služba je určena především seniorům a příjemcům plného invalidního důchodu žijícím na území města Tábor.

Azylový dům a další sociální služby

Příspěvková organizace se stará také o provoz azylového domu pro ženy a matky s dětmi. Na přechodnou dobu poskytuje ženám v nepříznivé životní situaci ubytování a adekvátní zázemí. Azylový dům poskytuje okamžitou pomoc a utváří podmínky pro kvalitní výchovu dětí.

G-centrum Tábor poskytuje celou řadu další sociálních služeb. V rámci Střediska sociálních služeb Tábor předá rady, informace a pomocnou ruku osobám v nepříznivé životní situaci. Poskytuje i odlehčovací služby a možnost nocování v noclehárně.