Najdeme vám tu správnou firmu.

Volejte 720 952 910

G-centrum Tábor: domov pro seniory, azylový dům a další sociální služby

Příspěvková organizace G-centrum Tábor se stará o provoz domova pro seniory, azylového domu i střediska sociálních služeb. Dále zajišťuje činnost pečovatelské služby, odlehčovací služby, noclehárny i denního stacionáře. Cílem organizace je zajistit pomoc všem ohroženým skupinám obyvatel a umožnit jim začlenění do společnosti a kvalitní život.

Domov pro seniory a pečovatelská služba

G-centrum Tábor provozuje ve městě domov pro seniory. Poskytuje sociální pobytovou službu individuálně nastavenou pro potřeby seniorů. Domov pro seniory pomáhá podporovat jejich nezávislost a samostatnost. G-centrum Tábor vytváří ideální zázemí pro seniory, kteří potřebují pomoc další osoby a nemohou zůstat v domácím přirozeném prostředí.

G-centrum Tábor zajišťuje také pečovatelskou službu určenou osobám se sníženou soběstačností. Pečovatelská služba je určena především seniorům a příjemcům plného invalidního důchodu žijícím na území města Tábor.

Azylový dům a další sociální služby

Příspěvková organizace se stará také o provoz azylového domu pro ženy a matky s dětmi. Na přechodnou dobu poskytuje ženám v nepříznivé životní situaci ubytování a adekvátní zázemí. Azylový dům poskytuje okamžitou pomoc a utváří podmínky pro kvalitní výchovu dětí.

G-centrum Tábor poskytuje celou řadu další sociálních služeb. V rámci Střediska sociálních služeb Tábor předá rady, informace a pomocnou ruku osobám v nepříznivé životní situaci. Poskytuje i odlehčovací služby a možnost nocování v noclehárně.

TEMATICKÉ ČLÁNKY:

Domov seniorů Vidim vytváří příjemné prostředí pro důstojné stáří

Pro seniory, kteří se ocitli v tíživé životní situaci nebo jejich stav nedovoluje, aby byli sami doma, je tu Domov seniorů Vidim. Nabízíme sociální služby v podobě pobytu pro seniory se sníženou soběstačností ve…

celý článek >>

Agentura Irenka: domácí zdravotní a pečovatelská služba, Praha

Potřebujete zajistit pro sebe nebo své blízké na území Prahy domácí zdravotní péči nebo pečovatelskou službu? Obraťte se na agenturu Irenka, která poskytuje sociální služby již od roku 2000. Organizace je řádným…

celý článek >>

Centrum sociální pomoci a služeb: sociální služby a péče o seniory, Hradec Králové

Centrum sociální pomoci a služeb o.p.s. s působností na území města Hradec Králové a v okolí se sociálním službám věnuje již přes 40 let. Organizace za dobu svého působení pomohla mnoha seniorům, zdravotně…

celý článek >>

Domov seniorů Úvaly: poskytovatel sociálních služeb

Domov seniorů Úvaly patří mezi příspěvkové organizace, které se zabývají poskytováním sociálních služeb. Domov důchodců je zřizován KÚ Středočeského kraje a je v provozu už od roku 1999. Posláním Domova seniorů…

celý článek >>

Oblastní charita Strakonice: charita ve Strakonicích a okolí

Ve složité životní situaci se může ocitnout každý člověk. A právě v takové chvíli potřebuje pomocnou ruku druhé osoby. Posláním Oblastní charity Strakonice je zachování důstojného života v jakékoliv životní…

celý článek >>

Charita Slavičín: pečovatelská služba, osobní asistence a pomoc lidem v nouzi

Charita Slavičín zajišťuje charitativní a humanitární pomoc a poskytuje sociální služby lidem v nouzi. Zaměřuje se také na poskytování pečovatelských služeb a osobní asistence seniorům a lidem se zdravotním…

celý článek >>

Anděl Strážný, z.ú.: sociální služba tísňové péče, Praha 2

Anděl Strážný, z.ú. je registrovaným poskytovatelem sociální služby tísňové péče. Poskytuje pomoc seniorům, zdravotně postiženým či lidem po úrazu. Anděl Strážný je též vhodným pomocníkem pro ty, kteří…

celý článek >>

LIPKA, a.s.: sociální služby, Prostějov

Zapsaný spolek LIPKA Prostějov je nestátní nezisková organizace, která již od roku 1993 poskytuje sociální služby dětem, mládeži a dospělým osobám se zdravotním znevýhodněním. Zájemci mohou využít tyto služby ve…

celý článek >>

Domácí péče ČČK: sociální služby a paliativní péče, Strakonice

Domácí péče ČČK ve Strakonicích poskytuje zdravotní ošetřovatelskou péči v domácím prostředí dle léčebného a ošetřovatelského plánu. Organizace zajišťuje sociální služby pro dlouhodobě nemocné a…

celý článek >>

Centrum Rožmitál pod Třemšínem: domov pro seniory a domov se zvláštním režimem

Poskytovatel sociálních služeb Centrum Rožmitál pod Třemšínem zajišťuje sociální služby osobám, které jsou v nepříznivé životní situaci. Posláním centra je zajištění důstojného života při zachování…

celý článek >>
Kontakty

G-centrum Tábor: domov pro seniory, azylový dům a další sociální služby

Kontakt této firmy byl ověřen Kontakt této firmy byl ověřen Kpt. Jaroše 2958
390 03 Tábor
+420 381 478 210