Garnets Consulting a.s.: služby a poradenství v oblasti stavebnictví a energie, Teplice

Společnost Garnets Consulting se specializuje na poskytování odborných služeb a poradenství v různých oblastech stavebnictví a alternativních zdrojů energie. Patří mezi přední multidisciplinární inženýrké společnosti, které poskytují služby v mnoha oblastech inženýrského poradenství a projektového managementu. Specializuje se zejména na oblasti dopravy, vodního hospodářství a životního prostředí. Společnost sídlí v Teplicích a provozuje pobočku v Praze-Nuslích. Své služby však zajišťuje pro klienty z celé ČR.

Oblasti působení společnosti

Akciová společnost Garnets Consulting vyniká rozsahem poskytovaných služeb, které v rámci své odbornosti nabízí. Specializuje se na projektování, inženýring, poradenství a projektový management v oblastech vodohospodářských staveb. Zaměřuje se také na realizace protipovodňových opatření, dopravních a pozemních staveb i řešení sanací a starých ekologických zátěží. V neposlední řadě se zabývá alternativními zdroji energie od bioplynu po fotovoltaiku.

Projektování a inženýring staveb

Tým zkušených pracovníků se postará o projektování a inženýring staveb v předem stanoveném rozsahu. V rámci projektové přípravy a inženýrské činnosti zajistí průzkumné a hydrogeologické práce, geodetické činnosti, vyhledání inženýrských sítí i zajištění všech podkladů. Součástí projektování a inženýringu je i zpracování přípravné a prováděcí dokumentace, autorský dozor či samotné uvádění staveb do provozu.

Správce stavby, technický dozor i BOZP

Společnost zajistí po celém území republiky kompletní služby a poradenství v oblasti stavebnictví. V případě zájmu bude pracovat v režimu správce stavby či technického dozoru investora. Zajišťuje i činnost koordinátora BOZP na staveništi a svým klientům pomáhá při řešení dotačních titulů a státních podpor.

Tato firma je označena jako dobrý kontakt

V ČEM JSME DOBŘÍ

  • Multidisciplinární inženýrská společnost s rozsáhlým portfoliem služeb
  • Specialista na vodní hospodářství i alternativní zdroje energie
  • Projektování a inženýring
  • Konzultace a poradenství při řešení dotací a státních podpor