Jste také Dobrý kontakt pro internetové uživatele?
AHR66de3d_GymnziumaSOPlasy
skolni sbor plasy

Gymnázium a střední odborná škola Plasy

Osmileté a čtyřleté studium gymnázia, agropodnikání, veterinářství nebo obchodní zaměření nabízí Gymnázium a SOŠ Plasy. Škola podporuje  jazykové vzdělání formou zahraničních exkurzí, výměnných pobytů i praxe na prestižních zahraničních školách. Působí zde profesionální pedagogický sbor s dlouholetou praxí, který studenty učí v přátelské atmosféře.

Studium na Gymnáziu a SOŠ Plasy

Gymnázium a SOŠ Plasy je vhodnou volbou pro ty studenty, kteří preferují přátelské prostředí, ve kterém se mohou odborně vzdělávat. Všeobecné čtyřleté a osmileté gymnázium připravuje absolventy k dalšímu vzdělání, a to jak na vysokých školách u nás, tak i v zahraničí. Škola dále nabízí obory agropodnikání, veterinářství a studium na obchodní akademii.

Gymnázium a SOŠ Plasy: všeobecné vzdělání se širokým rozhledem

Gymnázium poskytuje možnost všeobecného čtyřletého nebo osmiletého vzdělání. Studenti mají dostatek příležitostí osvojit si klíčové vědomosti a dovednosti, které jim pomohou nejen při dalším studiu, ale také v osobním životě. Smyslem vzdělání není na gymnáziu předat co nejvíce faktů a informací, ale především vybavit studenty systematickou a vyváženou strukturou vědění.

Obory agropodnikání, veterinářství i obchodní akademie

Škola tak v rámci agropodnikání umožňuje žákům široké zapojení ve všech typech podniků zemědělské prvovýroby, služeb a obchodní činnosti.

Veterinářství poskytuje odborné vzdělání zaměřené na chov zvířat a péči o jejich zdravotní stav, absolventi získají střední vzdělání s maturitní zkouškou. Obchodní akademie je zaměřena na cestovní ruch nebo počítače a grafiku.

Gymnázium a SOŠ podporuje jazykové vzdělání formou exkurzí a praxí

Podívat se v rámci studia za vzděláním do zahraničí a vyzkoušet si, jak se učí jinde, mají možnost všichni studenti. Škola totiž podporuje jazykové vzdělání formou zahraničních exkurzí, výměnných pobytů a studia či praxe v zahraničí. Studenti se tak mohou zdokonalit v dalších jazycích a nasbírat cenné zkušenosti i mimo hranice republiky na prestižních zahraničních školách, se kterými se spolupracuje již řadu let.