Ing. Eva Lišková: účetní a daňová kancelář, Břeclav

Ing. Eva Lišková provozuje účetní a daňovou kancelář v Břeclavi od roku 1994. Vedení účetnictví, daňové poradenství a související služby zajišťuje tuzemským i zahraničním firmám, podnikatelům i neziskovým organizacím a sdružením. Kromě účetních a daňových služeb a vedení daňové evidence poskytuje i poradenství při zahájení podnikání. Ing. Lišková preferuje individuální přístup ke klientům a přizpůsobuje se jejich pracovnímu tempu. Se svými klienty jedná telefonicky, písemně i osobně.

Vedení účetnictví a daňové evidence

Účetní a daňová kancelář se sídlem v Břeclavi poskytuje komplexní služby v oblasti vedení účetnictví. Postará se o zpracování dokladů, vedení zákonem stanovených knih a evidencí i zpracování podkladů k daňovému přiznání. Dále zajistí zpracování účetní závěrky a inventarizace či přípravu podkladů pro kontroly. Veškeré související služby poskytuje i v případě vedení daňové evidence.

Odborné daňové služby

Ing. Eva Lišková se orientuje i ve složité oblasti daní. Postará se o zpracování podkladů pro přiznání k dani. Připraví potřebné podklady a dokumenty pro přiznání k dani z příjmu fyzických i právnických osob, silniční dani, dani z nemovitostí, převodu nemovitostí i dědické dani. Nabízí i profesionální zpracování daně z přidané hodnoty, a to včetně daňového přiznání a souhrnného hlášení. Pro zahraniční subjekty, které provozují import a export, zpracuje souhrnné hlášení a daňové přiznání podávané u Finančního úřadu Ostrava I.

Mzdové agendy a další služby

Účetní a daňová kancelář v Břeclavi poskytuje i veškeré služby související s vedením mzdové agendy. Zajistí kompletní zpracování mezd, vedení mzdových listů i osobních karet. V případě zájmu obstará přihlašování a odhlašování zaměstnanců u zdravotních pojišťoven a správy sociálního zabezpečení.

Tím však služby účetní Ing. Liškové nekončí. Účetní a daňová kancelář má zkušenosti se zastupováním pro styk s pojišťovnami, úřady i bankovními institucemi. Je schopna zpracovat podklady pro žádost o úvěr či dotace, stejně tak zpracuje statistiky pro Český statistický úřad a jiné instituce. 

Tato firma je označena jako dobrý kontakt

V ČEM JSME DOBŘÍ

• Vedení účetnictví a daňové evidence pro české i zahraniční subjekty
• Zpracování daní a mzdové agendy, odborné poradenství
• Komunikace s úřady, pojišťovnami i bankami
• Telefonická, písemná i osobní komunikace s klienty