JUDr. Ivan Ertelt: notářská kancelář, Praha 9

Hledáte spolehlivého notáře v Praze a okolí? V takovém případě se obraťte na notářskou kancelář JUDr. Ivana Ertelta, která poskytuje veškeré notářské služby. Mezi ně patří například převod nemovitostí, notářské úschovy či majetkové smlouvy manželů. Notářská kancelář také funguje jako kontaktní místo systému Czech Point, takže si zde můžete například nechat zhotovit výpis z katastru nemovitostí či trestního rejstříku. Notář je otevřen i se zahraničním klientům, se kterými komunikuje v anglickém či ruském jazyce.

Notář JUDr. Ivan Ertelt – široké spektrum notářských služeb

Notářská kancelář JUDr. Ivana Ertelta zajišťuje veškeré notářské služby. Patří mezi například převody nemovitostí. Domy, byty či pozemky se nejčastěji převádějí kupní či darovací smlouvou. Notář tuto smlouvu převede do notářského zápisu, který je v porovnání s běžnou smlouvou sepsanou advokátem či realitní kanceláří veřejnou listinou. To znamená, že v případě sporu můžete stejnopis notářského zápisu použít jak jednoznačný důkaz a potvrzení uvedených údajů.

Notářská úschova pro bezpečný způsob uhrazení pohledávky

Notář JUDr. Ivan Ertelt se mimo jiné specializuje na notářské úschovy. Ty jsou užitečné v řadě případů. V evropských zemích s pokročilou právní kulturou se například kupní cena za nemovitost ani jiným způsobem nepředává. Prodávající si díky notářské úschově může být jistý, že obdrží kupní cenu v plné výši. Kupující se naopak nevystavuje riziku, že by požadovanou částku odevzdal dříve, než bude jako vlastník zapsán do katastru nemovitostí.

Předejděte nepříjemným dědickým sporům

Majetkové spory mezi dědici jsou velmi nepříjemné, přesto se s nimi mnozí pozůstalí setkávají. Konfliktům přitom můžete jednoduše předejít sepsáním notářsky ověřené závěti. Notář vám pomůže vyřešit dědické řízení bez zbytečných průtahů a komplikací. Notářská kancelář JUDr. Ivana Ertelta se zabývá také úpravami smlouvy o společném jmění manželů.

Tato firma je označena jako dobrý kontakt

V ČEM JSME DOBŘÍ

• Notářské služby nejen v českém, ale také anglickém i ruském jazyce
• Kontaktní místo systému Czech Point
• Sepsání a úpravy různých typů smluv i závětí
• Dědické řízení vyřešíte rychle a bez problémů
• Notářská úschova pro bezpečnou úhradu pohledávek