JUDr. Ivo Kuchařík: notářská kancelář, Frýdek-Místek

Notářská kancelář Frýdek-Místek pod vedením JUDr. Iva Kachaříka se zabývá poskytováním notářských služeb. Jako notář jmenovaný do úřadu ministrem spravedlnosti pomáhá při řešení majetkoprávních vztahů, předchází právním sporům a hledá smírná řešení.

Notář svou činností předchází právním sporům

Chystáte se řešit majetkoprávní vztahy? Pak se obraťte na zkušeného notáře, který svou prací předchází právním sporům a hájí principy práva a spravedlnosti. Notář JUDr. Ivo Kuchařík se postará o nestranné a objektivní posouzení právních situací a pomůže při hledání smírčích řešení.

Notář sepisuje také listiny, které jsou považovány za veřejné a v případě soudního řízení slouží jako věrohodný důkaz bez dalšího posuzování. JUDr. Ivo Kuchařík sídlí ve městě Frýdek-Místek a právnické praxi se věnuje již řadu let. Má bohaté zkušenosti a pomůže s řešením nejrůznějších právních problémů. Notářská kancelář je vám k dispozici v tyto dny a hodiny:

  • Pondělí: 07:30-12:00, 12:30-16:00

  • Úterý: 07:30-12:00, 12:30-15:30

  • Středa: 07:30-12:00, 12:30-16:00

  • Čtvrtek: 07:30-12:00, 12:30-15:30

  • Pátek: 07:30-14:00

Notář z Frýdku-Místku zajistí právní služby i vám

Na notáře byste se měli obrátit vždy, když se chystáte řešit majetkoprávní vztahy. Notářská kancelář řeší převody nemovitostí, závěti, dědictví a vydědění, dále majetkové smlouvy manželů a snoubenců, zástavní smlouvy či ověřování. V neposlední řadě nabízí službu notářské úschovy, zajistí výpis z informačních systémů veřejné správy či vypracuje notářský zápis jako podklad pro exekuci. Obraťte se na notáře JUDr. Kuchaříka, jeho kancelář najdete ve městě Frýdek-Místek na adrese náměstí Svobody 528.