JUDr. Ivo Pařík: notář s mnohaletými zkušenostmi, Kolín

Potřebujete vyřešit pozůstalost, převést nemovitost nebo ověřit důležitý dokument? Neváhejte se obrátit na JUDr. Ivo Paříka, který ve městě Kolín působí již dlouhá léta jako spolehlivý a profesionální notář. Notáři pomáhají svým klientům sepsat smlouvy a jiné právní úkony, přičemž vždy dbají na vnitřní spravedlnost a vyváženost smluv, nestrannost i nezávislost.

Nestranný a nezávislá notář ve městě Kolín

Jako každý notář je i JUDr. Ivo Pařík pověřen státem k sepisování veřejných listin, přijímání úschov a k dalším činnostem. Notáři působí jako soudní komisaři v dědickém řízení, sepisují notářské zápisy, provádějí legalizaci i vidimaci nebo osvědčují listiny. Notář Pařík nabízí širokou škálu služeb, kam se řadí například tyto služby:

  • Převody nemovitostí
  • Notářské úschovy
  • Pozůstalost
  • Pořízení pro případ smrti
  • Ověřování a osvědčování
  • Společenství vlastníků jednotek
  • Zápis do obchodního rejstříku
  • Majetkové smlouvy manželů

U notáře se můžete spolehnut na nestrannost a nezávislost. Tyto zásady jsou klíčové proto, aby mohl notář vykonávat práci profesionálně podle etických kodexů. Nestranně poučí obě strany bez ohledu na to, kdo o notářský úkon požádal.

Spolehlivá notářská kancelář

Hlavním cílem notáře je zajistit klientům kvalitní, profesionální a bezchybné služby. Individuální a přátelský přístup je samozřejmostí, stejně jako časová flexibilita a spolehlivost. Notáři také nesou odpovědnost za škodu, která by mohla vzniknout v souvislosti s jejich činností.

Úřední hodiny:

Po 07:15-11:30,12:30-15:30

Út 07:15-11:30, 12:30-15:30

St 07:15-11:30, 12:30-15:30

Čt 07:15-11:30, 12:30-15:30

Pá 07:15-11:30,12:30-14:00