JUDr. Miloš Pleštil - advokátní kancelář Liberec

Hledáte spolehlivého a zkušeného advokáta, který se postará o vaše právní záležitosti? Advokát JUDr. Miloš Pleštil již od roku 1990 pomáhá svým klientům ve městě Liberec, kde provozuje svoji advokátní kancelář. Zaměřuje se na poskytování právních služeb v rozličných oborech, zejména však v právu rodinném, pracovním, trestním a obchodním. Advokát se pokaždé snaží přizpůsobit se individuálně každému klientovi a nabízet jen profesionální právní pomoc.

Zkušená advokátní kancelář s dlouholetou praxí

Již od roku 1990 pomáhá JUDr. Miloš Pleštil svým klientům řešit právní problémy širokého rozsahu, a to od rodinného přes pracovní až po trestní a obchodní právo. Poradenství nabízí kancelář právnickým i fyzickým osobám, a to buď v jednotlivých případech nebo na základě dlouholeté smlouvy o poskytování právních služeb.

Advokátní kancelář nabízí profesionální pomoc například v těchto případech:

  • sepisování, revize a rozbor smluv
  • rozvodové řízení
  • zastupování před soudem
  • úprava pracovněprávních vztahů
  • úhrada škody z pracovního úřadu
  • obhajoba nedbalostních přečinů v silniční dopravě

Advokát nabízí právní pomoc i v cizích jazycích

Velkou výhodou advokátní kanceláře je poskytování právních služeb v cizím jazyce, konkrétně v anglickém a německém. Advokát využívá vždy svých bohatých profesních zkušeností k účinné obhajobě a zastupování zájmů všech svých klientů. Hlavním cílem je, ale byla všechna práva klientů náležitě respektována a nebyla opomenuta.

Výše odměny závisí vždy na rozsahu, složitosti i časové náročnosti poskytované služby. Spolehnout se však můžete na časovou flexibilitu, individuální přístup k případům a absolutní diskrétnost.