JUDr. Miroslava Ohlídalová: advokátní kancelář, Prostějov

Právo se nějakým způsobem dotýká každého z nás. Dostali jste se do situace, kdy potřebujete odbornou právní pomoc či radu? Informujte se o svých právech a povinnostech včas a předejdete mnoha problémům. Advokátní kancelář Prostějov pod vedením JUDr. Miroslavy Ohlídalové je tu pro vás. Advokát pomůže v různých právních oblastech, od práva občanského přes rodinné až po smluvní či majetkové právo.

Advokátní kancelář pomůže při řešení právních sporů

Advokát JUDr. Miroslava Ohlídalová poskytuje komplexní právní pomoc při řešení nejrůznějších situací. Své služby poskytne například v oblasti rodinného práva. Postará se o hladký průběh rozvodu, nabídne právní zastoupení ve sporném rozvodu, pomůže při majetkovém vypořádání, zabývá se také spory ve věcech výživného či určení nebo popření otcovství.

Advokátní kancelář Prostějov se specializuje také na právo nemovitostí. Sepíše veškeré důležité smlouvy, ať už se jedná o smlouvy darovací, kupní, směnné či nájemní. V oblasti smluvního práva se postará o odborné sepsání a kontrolu smluv o půjčce, pracovních smluv a mnohých dalších. Odborné služby poskytuje advokát také v oborech dědického, správního, trestního či obchodního práva.

Advokát s mnohaletými zkušenostmi ve městě Prostějov

Hledáte ve městě Prostějov či v jeho okolí zkušeného advokáta, který převezme vaše problémy do svých rukou a najde nejlepší řešení? Advokátní kancelář Prostějov pod vedením JUDr. Miroslavy Ohlídalové se profesionální právnickou praxí zabývá již řadu let a své služby poskytne i vám. Nepodceňujte problémy a odstraňte je dříve, než se stanou těžko řešitelnými.