JUDr. Simona Macášková: advokátní kancelář Říčany, Praha

Hledáte zkušeného advokáta, který pomůže při řešení vašich problému v různých oblastech práva? Advokát JUDr. Simona Macášková se zaměřuje na poskytování právní pomoci a právního poradenství. Advokátní kancelář se nachází ve městě Říčany v okrese Praha-východ a své služby poskytuje klientům z Prahy i celého Středočeského kraje. Advokát zajišťuje komplexní právní služby, a to formou konzultací, připomínkování, sepisování smluv a jiných dokumentů. Zajišťuje také zastupování před soudy i při jednání s obchodními partnery.

Právní pomoc pro fyzické i právnické osoby

Advokátní kancelář JUDr. Simony Macáškové ve městě Říčany poskytuje své služby jednotlivcům, fyzickým osobám i osobám právnickým. Má bohaté zkušenosti s řešením právních problémů v mnoha oblastech práva, od rodinného po obchodní. Hlavním cílem advokáta je dosáhnout spokojenosti klienta. Proto JUDr. Macášková přistupuje ke každému jednotlivě a pečlivě.

Advokátní kancelář se postará o zajištění právního servisu i v oblastech, ve kterých advokátka sama nepůsobí. Spolupracuje totiž i s kolegy, kteří se specializují například na trestní právo či právo legislativy, případě potřeby klienta odkáže do rukou specialistů v daném odvětví.

Advokátní kancelář zajistí právní pomoc v mnoha oblastech práva

Advokátní kancelář Říčany (Praha-východ) poskytuje služby v rámci generální praxe. Specializuje se na řadu oblastí práva, například na právo rodinné, občanské, autorské, pracovní, obchodní a další. Pomůže při sepisování a připomínkování smluv, zajistí právní pomoc při zakládání společností, pomůže i v oblasti cenných papíru a směnečného práva. JUDr. Macášková se postará také o obhajoby v řízení před soudy všech stupňů a v případě zájmu se zúčastní obchodních jednání s vašimi obchodními partnery.