JUDr. Světlana Pecháčková: advokátní kancelář, Pardubice

Do situace, kdy potřebujeme odbornou právní pomoc, se dostaneme velmi jednoduše. V takových situacích je pomocná ruka erudovaného advokáta namístě a může vyřešit i velké problémy. Advokátní kancelář Pardubice pod vedením zkušené advokátky JUDr. Světlany Pecháčkové se již řadu let věnuje profesionální advokátské činnosti. Své služby poskytuje jak koncovým klientům, tak firmám, svou pomoc nabízí také územním samosprávným celkům (městům a obcím).

Advokátní služby v oblasti občanského, trestního i rodinného práva

Advokátní kancelář JUDr. Světlany Pecháčkové se specializuje na oblast občanského, trestního i rodinného práva. Advokáti pomohou vyřešit jak rutinní právní záležitosti, tak závažné problémy, které se týkají majetku, vzájemných vztahů i trestní činnosti.

Advokátní kancelář se zaměřuje na všechny záležitosti související s oblastí rodinného práva. Advokát připraví návrhy a zastoupí ve věcech péče soudu o nezletilé. Zabývá se například svěřením dětí do péče, úpravám styku s dětmi, osvojení apod. Dále pomůže vyřešit dohody rodičů ve věcech péče o dítě či připraví žaloby na vypořádání společného jmění manželů.

Sepsání smluv i vymáhání pohledávek

Advokátní kancelář Pardubice se podrobně věnuje také oblastem občanského a trestního práva. Advokáti pomohou při vymáhání pohledávek, připraví a připomínkují všechny typy smluv či poskytnou odborné poradenství ve věcech dědického řízení, sousedských sporů, nájmu a podnájmu apod.

Právní služby pro města a obce

Díky odborné právnické službě a mnohaleté praxi se advokátní kancelář JUDr. Pecháčkové věnuje také poskytování právních služeb pro územní samosprávné celky. Spolupracuje s městy a obcemi, pro které připravuje smlouvy a vyřizuje veškerou právnickou agendu. V neposlední řadě nabízí své služby i právnickým osobám.

Tato firma je označena jako dobrý kontakt

V ČEM JSME DOBŘÍ

● Advokáti se specializací na občanské, rodinné a trestní právo
● Poskytování právnických služeb pro města a obce
● Sepisování smluv a vymáhání pohledávek
● Řešení problémů bez zbytečných komplikací a zdržování
● Advokátní kancelář v centru města Pardubice