Jste také Dobrý kontakt pro internetové uživatele?
scale-scales-icon-092058--icons-etc-6
Fotolia_196533674_XS

Advokátní kancelář Havířov

Úspěšná advokátní kancelář JUDr. Sylvy Totkové Kodlerové má zájmy klientů na prvním místě. Profesionalita a odbornost jdou ruku v ruce s laskavým přístupem. Specializují se zde na rodinné, občanské, pracovní i obchodní právo. Stojí za nimi řada spokojených klientů, kteří se kvůli kvalitním službám rozhodli s kanceláří spolupracovat dlouhodobě.

profesionální služby • odborné znalosti • lidský přístup

JUDr. Sylva Totková Kolderová, advokátka Havířov

Profesionální služby, odborné znalosti a individuální přístup ke každému klientovi. To je advokátní kancelář JUDr. Sylvy Totkové Kolderové. Díky rozsáhlým zkušenostem v oboru tato advokátní kancelář zvládá svým klientům poskytovat ta nejlepší právní řešení jejich problémů. Dlouhodobou spoluprácí má tato advokátní kancelář navázanou s klienty z vedení mnoha obcí, soukromých škol a obchodních společností.

Advokátní kancelář Havířov: experti na rodinné, občanské, pracovní i obchodní právo

Rozsah služeb, které svým klientům advokátní kancelář JUDr. Sylvy Totkové Kolderové poskytuje:

  • odborné konzultace
  • právní poradenství
  • zastoupení u soudu - civilní, trestní a správní řízení

Advokátní kancelář působí hned v několika právních odvětvích. Specializuje se zde převážně na rodinné právo, ale má bohaté zkušenosti a znalosti i v občanském, pracovním a obchodním právu.

Za četnými úspěchy stojí také skvělé vzdělání. Advokátka JUDr. Sylva Totková Kolderová vystudovala v roce 2004 na elitní právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Své znalosti prohlubovala dalším vzděláváním, doktorské studium dokončila na nejlepší právnické fakultě v České republice - na Karlově univerzitě.

V Havířově můžete advokátní kancelář navštívit každý všední den, vždy od 8 do 15 hodin.

Advokátní kancelář s lidským přístupem

Zájmy klientů jsou pro advokátní kancelář JUDr. Sylvy Totkové Kolderové na prvním místě. Ke každému svému klientovi přistupuje individuálně s ohledem na jeho potřeby i možnosti. 

Fotolia_132767237_XSJUDr. Sylva Totková Kolderová, advokátka