Karlovarská krajská nemocnice: největší poskytovatel zdravotnické péče v kraji

Karlovarská krajská nemocnice je největším poskytovatelem zdravotnické péče v Karlovarském kraji. Hlavním posláním nemocnice je zajistit kvalitní akutní, následnou, lůžkovou i ambulantní zdravotní péči, a to jak pro obyvatele, tak návštěvníky Karlovarského kraje. Kromě základních oborů se Karlovarská krajská nemocnice specializuje také na řadu specializovaných a superspecializovaných odvětví lékařství. O vaše zdraví se stará tým zkušených kvalifikovaných lékařů a zdravotnických pracovníků i dalšího personálu.

Řada specializovaných oddělení pro Karlovarský kraj

V rámci Karlovarské krajské nemocnice působí řada specializovaných oddělení. O vaše zdraví se postarají odborníci z řad chirurgů, ortopedů, internistů, kardiologů, onkologů, dermatologů, urologů a dalších oborů. Komplex nemocničních budov se nachází na ulici Bezručova 1190/90.

Mezi hlavní cíle nemocnice v Karlových Varech patří zajištění kvalitní a dostupné zdravotní péče v zájmu maximální spokojenosti pacienta. Karlovarská krajská nemocnice využívá propojeného informačního systému. Díky tomu je schopna pracovat efektivně a v zájmu společnosti. Pokud potřebujete zajistit akutní, lůžkovou, následnou či ambulantní péči v kraji, nemocnice je vám k dispozici.

Modernizace a využití moderních lékařských metod

Karlovarská krajská nemocnice patří mezi moderní zdravotnická zařízení, která usilují o neustále zdokonalování a využívání moderních lékařských metod. Právě zde se pravidelně zavádí nové diagnostické metody i léčebné postupy. Nemocnice se rozvíjí formou výstavby a rekonstrukce nových i stávajících provozních ploch a pracuje také na restrukturalizaci lůžkového fondu.