Krajská majetková, p.o.: zemědělská výroba a správa majetku, Ústí nad Labem

Příspěvková organizace Krajská majetková se sídlem ve městě Ústí nad Labem se zaměřuje na správu majetku a nemovitostí a na zemědělskou výrobu. Zajišťuje provoz statku Jezerka v Kadani, kde se zaměřuje na rostlinnou i živočišnou výrobu. V rámci správcovské služby nabízí také některé nemovitosti v Ústeckém kraji k pronájmu či ke dražbě. Aktuální přehled dostupných nemovitostí naleznete na internetových stránkách organizace.

Rostlinná výroba a živočišná výroba na statku Jezerka

Krajská majetková, příspěvková organizace provozuje statek Jezerka v Kadani, kde se zaměřuje na zemědělskou výrobu. Rostlinná výroba zahrnuje pěstování obilovin, pícnin a přípravu krmných směsí. Živočišná výroba je pak zaměřena na chov kuřic. Krajská majetková zajišťuje prodej mléka ze dvora i výrobu a prodej mléčných výrobků.

Příspěvková organizace zpracovává a prodává vlastní produkci zemědělské výroby. O produkty ze statku Jezerka je velký zájem. Na statku jsou ustájeny koně.

Správa nemovitostí Ústí nad Labem a okolí

Další oblastí zájmu Krajské majetkové je správa nemovitostí ve městě v Ústí nad Labem a okolí. Organizace provádí veškeré úkony související se správou majetku Ústeckého kraje, který není předán k hospodaření jiné p.o. Výjimku tvoří nemovitosti, které jsou využívány pro vlastní činnost Krajského úřadu Ústeckého kraje. Na internetových stránkách naleznete také aktuální přehled nemovitostí, které jsou nabízeny k pronájmu nebo ke dražbě.