Najdeme vám tu správnou firmu.

Volejte 720 952 910

Krajská majetková, p.o.: zemědělská výroba a správa majetku, Ústí nad Labem

Příspěvková organizace Krajská majetková se sídlem ve městě Ústí nad Labem se zaměřuje na správu majetku a nemovitostí a na zemědělskou výrobu. Zajišťuje provoz statku Jezerka v Kadani, kde se zaměřuje na rostlinnou i živočišnou výrobu. V rámci správcovské služby nabízí také některé nemovitosti v Ústeckém kraji k pronájmu či ke dražbě. Aktuální přehled dostupných nemovitostí naleznete na internetových stránkách organizace.

Rostlinná výroba a živočišná výroba na statku Jezerka

Krajská majetková, příspěvková organizace provozuje statek Jezerka v Kadani, kde se zaměřuje na zemědělskou výrobu. Rostlinná výroba zahrnuje pěstování obilovin, pícnin a přípravu krmných směsí. Živočišná výroba je pak zaměřena na chov brojlerů, kuřic, krav a telat. Krajská majetková zajišťuje prodej mléka ze dvora i výrobu a prodej mléčných výrobků.

Příspěvková organizace zpracovává a prodává vlastní produkci zemědělské výroby. O produkty ze statku Jezerka je velký zájem. Na statku jsou ustájeny koně a pro zájemce je k dispozici možnost výuky jezdectví.

Správa nemovitostí Ústí nad Labem a okolí

Další oblastí zájmu Krajské majetkové je správa nemovitostí ve městě v Ústí nad Labem a okolí. Organizace provádí veškeré úkony související se správou majetku Ústeckého kraje, který není předán k hospodaření jiné p.o. Výjimku tvoří nemovitosti, které jsou využívány pro vlastní činnost Krajského úřadu Ústeckého kraje. Na internetových stránkách naleznete také aktuální přehled nemovitostí, které jsou nabízeny k pronájmu nebo ke dražbě.

TEMATICKÉ ČLÁNKY:

Zemědělské družstvo Mladotice: živočišná a rostlinná výroba

Zemědělské družstvo Mladotice se věnuje živočišné i rostlinné výrobě a dalším doplňkovým službám. Družstvo vzniklo v roce 1992 po Státním statku Žihle. V současné době se zemědělské družstvo Mladotice…

celý článek >>

Zemědělské družstvo Sebranice: živočišná a rostlinná výroba

Zemědělské družstvo Sebranice se již od roku 1994 zabývá především rostlinnou a živočišnou výrobou. Na několika hektarech orné půdy jsou pěstovány jen ty nejkvalitnější plodiny, které poté putují k vám na…

celý článek >>

ZOS Jedlová, spol. s r.o.: živočišná a rostlinná výroba, Jedlová

Zemědělský podnik ZOS Jedlová na Svitavsku se specializuje jak na živočišnou výrobu, tak na výrobu rostlinnou. Zajišťuje produkci mléka i chov skotu. V oblasti rostlinné výroby se soustřeďuje na pěstování pícnin,…

celý článek >>

Rodinná zemědělská farma Náchod: rostlinné i živočišné produkty od soukromého zemědělce

Zemědělské produkty vysoké kvality (například pšenici, žito nebo brambory) vám dodá rodinná farma Františka Šimka. Snaží se zde o co nejvyšší kvalitu, které dosahují využitím kvalitní zemědělské techniky…

celý článek >>

Zemědělské obchodní družstvo Mrákov: produkty rostlinné a živočišné výroby

Potřebujete řepku, kukuřici, kvalitní pšenici nebo výtečné maso či mléčné výrobky? To vše vám nabídne Zemědělské obchodní družstvo Mrákov, které se věnuje především rostlinné a živočišné výrobě.…

celý článek >>

Agrodružstvo Klas Křičeň: živočišná a rostlinná výroba, mechanizace

Agrodružstvo Klas v obci Křičeň s dlouholetou tradicí a bohatými zkušenostmi je členem Zemědělského svazu České republiky. Zabývá se nejen živočišnou a rostlinnou výrobou, ale také opravou vnitrodružstevní…

celý článek >>

Petr Rubeš: chov skotu a prodej brambor, Lysá nad Labem

Petr Rubeš je soukromý zemědělec, který nabízí rostlinnou i živočišnou výrobu. Zaměřuje se však především na chov skotu a prodej brambor, a to ve městě Lysá Nad Labem ve Středočeském kraji. Zemědělec Rubeš…

celý článek >>

AGROSPOL Bolehošť, a.s.: tradiční výrobce kysaného zelí; rostlinná i živočišná výroba

Podnik AGROSPOL Bolehošť se specializuje na zpracování a finalizaci hlávkového zelí, které je pěstováno na polích s černozemí. Společnost navazuje na staletou tradici pěstování a výroby kysaného zelí v obci…

celý článek >>

Bílovská zemědělská, a.s.: prodej pšenice, chov krav a další zemědělské služby, Potvorov

Zemědělské produkty od společnosti Bílovská zemědělská, a.s. jsou pěstované na úrodné půdě s maximální péčí a minimem chemických látek. To zajišťuje nejvyšší kvalitu, na které si Bílovská…

celý článek >>

První zemědělská Ratměřice: živočišná a rostlinná výroba

První zemědělská Ratměřice se zabývá živočišnou a rostlinnou výrobou. V rámci poskytovaných služeb zajišťuje také správu majetku a statku. Firma se orientuje na široký rozsah činností. Kromě zemědělství se…

celý článek >>
Kontakty

Krajská majetková, p.o.: zemědělská výroba a správa majetku, Ústí nad Labem

Kontakt této firmy byl ověřen Kontakt této firmy byl ověřen Na Schodech 1535/4
400 01 Ústí nad Labem
+420 475 317 105           +420 475 317 103