LADARA, o.p.s.: pečovatelská služba, domácí péče a osobní asistence, Karlovy Vary

Agentura domácí péče LADARA se sídlem v krajském městě Karlovy Vary se specializuje na poskytování služeb domácí péče, osobní asistence a pečovatelské služby. Některé úkony jsou hrazeny z prostředků zdravotního pojišťění, služby nad rámec pojištění je možné hradit klientem dle aktuálního ceníku. Společnost pomáhá seniorům a osobám se zdravotním postižením i jejich rodinám. Působí jak ve městech Karlovy Vary a Nová Role, tak v přilehlém okolí.

Domácí péče pod dohledem zdravotních sester

Posláním agentury LADARA je pomáhat všem znevýhodněným osobám. Pečovatelská služba je určena pro seniory a osoby s chronickým onemocněním či zdravotním postižením. Díky tomu jsou schopni žít plnohodnotným životem v kruhu svých nejbližších a v domácím prostředí. Pečovatelská služba zahrnuje komplex různých činností a úkonů. Patří sem například pomoc při hygieně, drobný úklid, doprovod do společnosti a podobně. 

Domácí péče umožňuje zapojení klienta do běžného života a naplnění jeho potřeb. Díky své činnosti pomáhá agentura LADARA vyřešit klientům jejich nepříznivou životní situaci a zamezit i sociálnímu vyloučení. Pečovatelská služba a domácí péče je poskytována v přirozeném sociálním prostředí, kde uživatel žije, pracuje nebo se vzdělává.

Pečovatelská služba, osobní asistence i tísňová péče

Kromě domácí péče a pečovatelské služby nabízí společnost i službu osobní asistence. Ta je poskytována odborně na základě aktuální potřeby uživatele v předem stanoveném rozsahu. Současně nabízí i tísňovou péči 24 hodin denně. Odborný personál reaguje na aktuální změny zdravotního stavu a postará se o odbornou péči kdykoliv je třeba.

Paliativní péče

TEMATICKÉ ČLÁNKY:

Anděl Strážný, z.ú.: sociální služba tísňové péče, Praha 2

  Anděl Strážný, z.ú. je registrovaným poskytovatelem sociální služby tísňové péče. Poskytuje pomoc seniorům, zdravotně postiženým či lidem po úrazu. Anděl Strážný je též vhodným pomocníkem pro ty, kteří…

celý článek >>

Sociální služby města Havířova: poskytovatel registrovaných sociálních služeb

Příspěvková organizace Sociální služby města Havířova patří mezi poskytovatele sociálních služeb v Moravskoslezském kraji. Zaměřuje se na rodiny s dětmi, seniory, osoby se zdravotním postižením a všechny osoby…

celý článek >>

Centrum Rožmitál pod Třemšínem: domov pro seniory a domov se zvláštním režimem

Poskytovatel sociálních služeb Centrum Rožmitál pod Třemšínem zajišťuje sociální služby osobám, které jsou v nepříznivé životní situaci. Posláním centra je zajištění důstojného života při zachování…

celý článek >>

Pečovatelská služba Městec Králové: odlehčovací a sociální služby, osobní asistence

Pečovatelská služba Městec Králové je registrovanou organizací zřizovanou Městskou nemocnicí Městec Králové. Cílem organizace je poskytovat kvalitní sociální služby osobám, které se nachází v nepříznivé…

celý článek >>

Centrum sociální pomoci a služeb: sociální služby a péče o seniory, Hradec Králové

Centrum sociální pomoci a služeb o.p.s. s působností na území města Hradec Králové a v okolí se sociálním službám věnuje již přes 40 let. Organizace za dobu svého působení pomohla mnoha seniorům, zdravotně…

celý článek >>

Městská správa sociálních služeb – příspěvková organizace

V roce 1992 vznikla Městská správa sociálních služeb v Mostě – příspěvková organizace, která poskytuje podporu a pomoc uživatelům formou pobytových, terénních a ambulantních služeb. MSSS v Mostě – p. o.…

celý článek >>

Oblastní charita Strakonice: charita ve Strakonicích a okolí

Ve složité životní situaci se může ocitnout každý člověk. A právě v takové chvíli potřebuje pomocnou ruku druhé osoby. Posláním Oblastní charity Strakonice je zachování důstojného života v jakékoliv životní…

celý článek >>

Domov seniorů Vidim vytváří příjemné prostředí pro důstojné stáří

Pro seniory, kteří se ocitli v tíživé životní situaci nebo jejich stav nedovoluje, aby byli sami doma, je tu Domov seniorů Vidim. Nabízíme sociální služby v podobě pobytu pro seniory se sníženou soběstačností ve…

celý článek >>

Péče Těně: domov pro seniory a hendikepované

Domov Péče Těně poskytuje pečovatelskou služby seniorům a zdravotně postiženým. Středisko v Těních nedaleko Rokycan nabízí dlouhodobé ubytování i krátké odlehčovací pobyty s rodinnou atmosférou a péčí…

celý článek >>

Léčebné a rehabilitační středisko Chvaly

Rehabilitační středisko Chvaly zajišťuje ozdravné a doléčovací pobyty pro seniory a pacienty po operacích. Léčebné zařízení nedaleko Prahy poskytuje lůžkovou rehabilitační péči, ambulantní rehabilitaci i domácí…

celý článek >>
Kontakty

LADARA, o.p.s.: pečovatelská služba, domácí péče a osobní asistence, Karlovy Vary

Kontakt této firmy byl ověřen Kontakt této firmy byl ověřen Čankovská 1021/19
360 05 Karlovy Vary
+420 353 549 325           +420 777 143 452