LIPKA, a.s.: sociální služby, Prostějov

Zapsaný spolek LIPKA Prostějov je nestátní nezisková organizace, která již od roku 1993 poskytuje sociální služby dětem, mládeži a dospělým osobám se zdravotním znevýhodněním.

Zájemci mohou využít tyto služby ve středisku Tetín:

Denní stacionář

Ambulantní služba je určena dětem, mládeži a dospělým osobám s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením do 50ti let věku. Proto je i jeho nedílnou součástí denního stacionáře moderní rehabilitační pracoviště a pracoviště klinické logopedie.

Nabízíme denní pobyt ve stacionáři v přívětivě a moderně vybaveném prostředí v době od 6.00 do 16.00 hodin, pravidelný svoz a rozvoz uživatelů do zařízení z okolních obcí, komplexní rehabilitační péči kvalifikovaných fyzioterapeutek a odborného lékaře, odbornou péči klinické logopedky, individuální programy zaměřené na zvýšení soběstačnosti uživatelů i bohatou terapeuticky zaměřenou zájmovou činnost, a další aktivity.

Sociálně aktivizační služba pro seniory

Služba je určena lidem v seniorském věku.

Nabízíme zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, společné aktivity, jednorázové akce, výlety, exkurze apod., pravidelnou činnost zájmových útvarů – skupinové, relaxační cvičení se zařazením prvků jógy, celoroční kurzy výtvarných technik – keramiky, pravidelné pořady Akademie seniorů, atd.

  • Sbírkový účet:   115 – 6812430257/0100   

Středisko Prostějov – Vrahovice LIPKY nabízí sociální služby:

Chráněné bydlení

Pobytová služba poskytuje dospělým lidem přiměřenou podporu k využití svých schopností, dovedností a k naplňování svých individuálních potřeb, umožňuje plnohodnotný život v běžném prostředí.

Služba je určena dospělým osobám se zdravotním znevýhodněním, které jsou schopny alespoň částečné soběstačnosti a mobility ve vlastní domácnosti a to ve věku do 60ti let.

Nabízíme svým uživatelům moderní zázemí pro bydlení 10ti jednolůžkových a 2 dvoulůžkových pokojích v celkem 5 bytech. Poskytujeme stravu, nebo pomoc při zajištění stravy, osobní hygieně, při zajištění chodu domácnosti, apod. Nedílnou součástí jsou i výchovné, vzdělávací, aktivizační a sociálně terapeutické činnosti, výlety, letní pobyty, atd.

Sociálně terapeutická dílna

Poskytuje dospělým lidem podporu při získávání a rozvíjení pracovních návyků a sociálních dovedností tak, aby zvýšili své možnosti pracovního uplatnění.

Služba je určena osobám se zdravotním postižením, vlivem kterého mají ztížený přístup k pracovnímu uplatnění na chráněném či volném trhu práce a jsou ohroženi sociálním vyloučením.

Nabízíme podporu při vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností, sociálně pracovní terapii. Uživatelé se aktivně zapojují do výroby dezertů a drobných cukrářských výrobků, servírování, obsluhy zákazníků, nácviku prodeje i úklidu ve vlastní cukrárně.

Cukrárna je pro veřejnost otevřena v pracovní dny celoročně – přijďte posedět v příjemném prostředí s dobrou kávou či čajem, ochutnat naše výborné dezerty, ručně vyráběné čokoládové bonbony, v letních měsících točenou zmrzlinu a další.

Kontaktní údaje :          

J. Köhlera 2, Prostějov – Vrahovice,

telefon 582 333 764, 727 866 782

Web: www.chranene-bydleni-lipka.netstranky.cz

Sociální služby Prostějov

TEMATICKÉ ČLÁNKY:

Domov Na Zátiší Rakovník: poskytovatel sociálních služeb

Domov Na Zátiší Rakovník poskytuje sociální služby seniorům ve věku od 60 let, kteří jsou z důvodu svého věku nebo zdravotního stavu závislí na pomoci jiné osoby. Posláním Domova je zajištění aktivního a…

celý článek >>

Domov seniorů Vidim vytváří příjemné prostředí pro důstojné stáří

Pro seniory, kteří se ocitli v tíživé životní situaci nebo jejich stav nedovoluje, aby byli sami doma, je tu Domov seniorů Vidim. Nabízíme sociální služby v podobě pobytu pro seniory se sníženou soběstačností ve…

celý článek >>

Anděl Strážný, z.ú.: sociální služba tísňové péče, Praha 2

  Anděl Strážný, z.ú. je registrovaným poskytovatelem sociální služby tísňové péče. Poskytuje pomoc seniorům, zdravotně postiženým či lidem po úrazu. Anděl Strážný je též vhodným pomocníkem pro ty, kteří…

celý článek >>

Oblastní charita Strakonice: charita ve Strakonicích a okolí

  Ve složité životní situaci se může ocitnout každý člověk. A právě v takové chvíli potřebuje pomocnou ruku druhé osoby. Posláním Oblastní charity Strakonice je zachování důstojného života v jakékoliv…

celý článek >>
domov benátky

Městské centrum komplexní péče Benátky nad Jizerou

Městské centrum komplexní péče v Benátkách nad Jizerou se zaměřuje na poskytování zdravotních a sociálních služeb. Ty zajišťuje jak ve formě pobytové, tak ambulantní a terénní. V zařízení poskytuje 4…

celý článek >>

Pečovatelská služba Městec Králové: odlehčovací a sociální služby, osobní asistence

Pečovatelská služba Městec Králové je registrovanou organizací zřizovanou Městskou nemocnicí Městec Králové. Cílem organizace je poskytovat kvalitní sociální služby osobám, které se nachází v nepříznivé…

celý článek >>

Domov Kunšov: domov se zvláštním režimem, Albrechtice

Domov Kunšov leží v obci Albrechtice uprostřed krásné ničím nerušené krajiny na okraji lesa. Dnešní domov se zvláštním režimem byl v minulosti Schwarzenberským mlýnem. V současné době poskytuje profesionální…

celý článek >>

Domov se zvláštním režimem Terezín: pobytové zařízení poskytující sociální služby

Domov se zvláštním režimem Terezín se nachází v nejstarší budově ve městě postavené v roce 1780. Leží ve středu města přibližně 3 km od měst Litoměřice a Bohušovice nad Ohří, ve kterých se nachází…

celý článek >>

Sociální služby města Havířova: poskytovatel registrovaných sociálních služeb

Příspěvková organizace Sociální služby města Havířova patří mezi poskytovatele sociálních služeb v Moravskoslezském kraji. Zaměřuje se na rodiny s dětmi, seniory, osoby se zdravotním postižením a všechny osoby…

celý článek >>
tyflo

TyfloCentrum Olomouc

Patříte mezi osoby se zrakovým postižením, nebo ve svém okolí někoho takového znáte? Pak se obraťte na obecně prospěšnou společnost TyfloCentrum Olomouc, která poskytuje sociální a tyflotechnické služby. Centrum…

celý článek >>
Kontakty

LIPKA, a.s.: sociální služby, Prostějov

Kontakt této firmy byl ověřen Kontakt této firmy byl ověřen Tetín 1/1506
796 01 Prostějov
+420 582 360 295           +420 606 735 251