LIPKA, a.s.: sociální služby, Prostějov

Zapsaný spolek LIPKA Prostějov je nestátní nezisková organizace, která již od roku 1993 poskytuje sociální služby dětem, mládeži a dospělým osobám se zdravotním znevýhodněním.

Zájemci mohou využít tyto služby ve středisku Tetín:

Denní stacionář

Ambulantní služba je určena dětem, mládeži a dospělým osobám s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením do 50ti let věku. Proto je i jeho nedílnou součástí denního stacionáře moderní rehabilitační pracoviště a pracoviště klinické logopedie.

Nabízíme denní pobyt ve stacionáři v přívětivě a moderně vybaveném prostředí v době od 6.00 do 16.00 hodin, pravidelný svoz a rozvoz uživatelů do zařízení z okolních obcí, komplexní rehabilitační péči kvalifikovaných fyzioterapeutek a odborného lékaře, odbornou péči klinické logopedky, individuální programy zaměřené na zvýšení soběstačnosti uživatelů i bohatou terapeuticky zaměřenou zájmovou činnost, a další aktivity.

Sociálně aktivizační služba pro seniory

Služba je určena lidem v seniorském věku.

Nabízíme zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, společné aktivity, jednorázové akce, výlety, exkurze apod., pravidelnou činnost zájmových útvarů – skupinové, relaxační cvičení se zařazením prvků jógy, celoroční kurzy výtvarných technik – keramiky, pravidelné pořady Akademie seniorů, atd.

  • Sbírkový účet:   115 – 6812430257/0100   

Středisko Prostějov – Vrahovice LIPKY nabízí sociální služby:

Chráněné bydlení

Pobytová služba poskytuje dospělým lidem přiměřenou podporu k využití svých schopností, dovedností a k naplňování svých individuálních potřeb, umožňuje plnohodnotný život v běžném prostředí.

Služba je určena dospělým osobám se zdravotním znevýhodněním, které jsou schopny alespoň částečné soběstačnosti a mobility ve vlastní domácnosti a to ve věku do 60ti let.

Nabízíme svým uživatelům moderní zázemí pro bydlení 10ti jednolůžkových a 2 dvoulůžkových pokojích v celkem 5 bytech. Poskytujeme stravu, nebo pomoc při zajištění stravy, osobní hygieně, při zajištění chodu domácnosti, apod. Nedílnou součástí jsou i výchovné, vzdělávací, aktivizační a sociálně terapeutické činnosti, výlety, letní pobyty, atd.

Sociálně terapeutická dílna

Poskytuje dospělým lidem podporu při získávání a rozvíjení pracovních návyků a sociálních dovedností tak, aby zvýšili své možnosti pracovního uplatnění.

Služba je určena osobám se zdravotním postižením, vlivem kterého mají ztížený přístup k pracovnímu uplatnění na chráněném či volném trhu práce a jsou ohroženi sociálním vyloučením.

Nabízíme podporu při vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností, sociálně pracovní terapii. Uživatelé se aktivně zapojují do výroby dezertů a drobných cukrářských výrobků, servírování, obsluhy zákazníků, nácviku prodeje i úklidu ve vlastní cukrárně.

Cukrárna je pro veřejnost otevřena v pracovní dny celoročně – přijďte posedět v příjemném prostředí s dobrou kávou či čajem, ochutnat naše výborné dezerty, ručně vyráběné čokoládové bonbony, v letních měsících točenou zmrzlinu a další.

Kontaktní údaje :          

J. Köhlera 2, Prostějov – Vrahovice,

telefon 582 333 764, 727 866 782

Web: www.chranene-bydleni-lipka.netstranky.cz

TEMATICKÉ ČLÁNKY:

Centrum sociální pomoci a služeb: sociální služby a péče o seniory, Hradec Králové

Centrum sociální pomoci a služeb o.p.s. s působností na území města Hradec Králové a v okolí se sociálním službám věnuje již přes 40 let. Organizace za dobu svého působení pomohla mnoha seniorům, zdravotně…

celý článek >>

Domov seniorů Vidim vytváří příjemné prostředí pro důstojné stáří

Pro seniory, kteří se ocitli v tíživé životní situaci nebo jejich stav nedovoluje, aby byli sami doma, je tu Domov seniorů Vidim. Nabízíme sociální služby v podobě pobytu pro seniory se sníženou soběstačností ve…

celý článek >>

Charita Slavičín: pečovatelská služba, osobní asistence a pomoc lidem v nouzi

Charita Slavičín zajišťuje charitativní a humanitární pomoc a poskytuje sociální služby lidem v nouzi. Zaměřuje se také na poskytování pečovatelských služeb a osobní asistence seniorům a lidem se zdravotním…

celý článek >>

Anděl Strážný, z.ú.: sociální služba tísňové péče, Praha 2

Anděl Strážný, z.ú. je registrovaným poskytovatelem sociální služby tísňové péče. Poskytuje pomoc seniorům, zdravotně postiženým či lidem po úrazu. Anděl Strážný je též vhodným pomocníkem pro ty, kteří…

celý článek >>

Domácí péče ČČK: sociální služby a paliativní péče, Strakonice

Domácí péče ČČK ve Strakonicích poskytuje zdravotní ošetřovatelskou péči v domácím prostředí dle léčebného a ošetřovatelského plánu. Organizace zajišťuje sociální služby pro dlouhodobě nemocné a…

celý článek >>

Agentura Irenka: domácí zdravotní a pečovatelská služba, Praha

Potřebujete zajistit pro sebe nebo své blízké na území Prahy domácí zdravotní péči nebo pečovatelskou službu? Obraťte se na agenturu Irenka, která poskytuje sociální služby již od roku 2000. Organizace je řádným…

celý článek >>

Domov pro seniory Věstonická, příspěvková organizace, Brno

Již od roku 1996 poskytuje příspěvková organizace Domov pro seniory Věstonická v Brně-Židenicích péči o seniory. Zřizovatelem domova pro seniory je statutární město Brno. Organizace usiluje poskytování kvalitní péče…

celý článek >>

Domov seniorů Úvaly: poskytovatel sociálních služeb

Domov seniorů Úvaly patří mezi příspěvkové organizace, které se zabývají poskytováním sociálních služeb. Domov důchodců je zřizován KÚ Středočeského kraje a je v provozu už od roku 1999. Posláním Domova seniorů…

celý článek >>

Oblastní charita Strakonice: charita ve Strakonicích a okolí

Ve složité životní situaci se může ocitnout každý člověk. A právě v takové chvíli potřebuje pomocnou ruku druhé osoby. Posláním Oblastní charity Strakonice je zachování důstojného života v jakékoliv životní…

celý článek >>

Pečovatelská služba Městec Králové: odlehčovací a sociální služby, osobní asistence

Pečovatelská služba Městec Králové je registrovanou organizací zřizovanou Městskou nemocnicí Městec Králové. Cílem organizace je poskytovat kvalitní sociální služby osobám, které se nachází v nepříznivé…

celý článek >>
Kontakty

LIPKA, a.s.: sociální služby, Prostějov

Kontakt této firmy byl ověřen Kontakt této firmy byl ověřen Tetín 1/1506
796 01 Prostějov
+420 582 360 295           +420 606 735 251