Mateřská škola Beroun

Hledáte pro své děti moderní mateřskou školu, kde se budou cítit dobře a kde získají kvalitní předškolní vzdělávání? Mateřská škola Beroun se nachází v klidné městské lokalitě. Disponuje celkovou kapacitou 180 dětí, přičemž 130 dětí je umístěno v MŠ Drašarova a 50 dětí v MŠ Bezručova. Mateřská škola Beroun patří mezi moderně vybavená zařízení s kvalitním zázemím a zkušeným personálem. Provoz školy je celodenní. Pro děti jsou pravidelně organizovány různé kulturní a společenské akce i sportovní aktivity.

MŠ Beroun – ideální místo pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Beroun zajišťuje kvalitní předškolní vzdělávání až pro 180 dětí. V současné době pracuje v MŠ 22 zaměstnanců, z toho 8 správních a 14 pedagogických s bohatou praxí. Děti jsou do jednotlivých tříd rozděleny podle věku. Provoz MŠ Beroun je celodenní od 6:30 do 17:00 hodin.

Škola spolupracuje i s dalšími mateřskými školami a pro děti připravuje bohatý program. Samozřejmostí je nabídka kvalitního stravování, provoz prádelny či Školního poradenského pracoviště. Mateřská škola Beroun pracuje s dětmi podle Školního vzdělávacího programu „Po celý rok ... poznáváme svět kolem sebe“.

Zájmové aktivity a dětské hřiště

Děti mají k dispozici velkou prostornou zahradu s hracími prvky a pískovišti. Společně s pedagogy chodí na procházky do blízkého okolí, např. do Medvědária na Městské hoře, do Bradatek, Talichova údolí či k řece Berounce. MŠ Beroun spolupracuje s pedagogicko-psychologickou poradnou v Králově Dvoře, s dětským pediatrem a dalšími mateřskými školami. Studentkám SPgŠ zajišťuje odbornou praxi.