Mateřská škola Libina: předškolní vzdělávání a zájmovou kroužky, okr. Šumperk

Na náměstí v obci Libina se nachází mateřská škola sídlící ve dvou patrových budovách s provozem 4 tříd. Mateřská škola Libina vyniká kvalitním zázemí pro předškolní vzdělávání, které probíhá v nově zrekonstruovaných budovách. Součástí komplexu budov je i vlastní školní stravovna, která nabízí stravování i zájemcům z řad veřejnosti. O vzdělávání se stará tým zkušených pedagogů. Děti se mohou zapojit také do řady zájmových kroužků a aktivit.

MŠ v nově zrekonstruovaných prostorách

Mateřská škola Libina byla v průběhu let rekonstruována a pyšní se moderním vybavením, novými podlahami, zateplením a kompletně vybaveným dětským hřištěm. V minulosti byla také rozšířena parkovací místa a vybudováno nové parkoviště u hospodářské budovy. Děti, kteří mateřskou školu Libina navštěvují, rádi tráví čas na zahradě, která je tvořena sestavou herních prvků v přírodním stylu.

Součástí MŠ Libina je také odloučené pracoviště v části Horní Libina 94, které je jednotřídní, heterogenní s maximální kapacitou 20 dětí. Součástí tohoto pracoviště je výdejna stravy. I tato budova byla v minulosti rekonstruovaná a je vybavena i moderním dětským hřištěm v přírodním stylu.

Zájmové kroužky a aktivity

MŠ Libina v okr. Šumperk je přizpůsobena k potřebám naplňování Školního vzdělávacího programu a je otevřena inkluzivnímu vzdělávání. O vzdělání a rozvoj kompetencí se stará tým pedagogů, kteří usilují o předávání svých zkušeností. Samozřejmostí je milý a přátelský přístup.

Mateřská škola provozuje také logopedickou poradnu, vede děti ke zdravému životnímu stylu a zdravému stravování a klade důraz na dostatek pohybu. Děti chodí plavat na bazén v Uničově, zábavnou formou se také seznamují s anglickým jazykem. Mohou se zapojit do různých zájmových kroužků, například hry na flétnu, besídek, tvořivých dílen, keramických dílen a dalších.

Stravování pro děti, zaměstnance i veřejnost

Stravování dětí a zaměstnanců MŠ je zajištěno ve vlastní školní stravovně. Kromě dětí a zaměstnanců zde mohou na oběd chodit i lidé z řad široké veřejnosti. Aktuální jídelníček na daný týden naleznete na internetových stránkách školky.

Tato firma je označena jako dobrý kontakt

V ČEM JSME DOBŘÍ

  • Provoz mateřské školy v nově zrekonstruovaných prostorách
  • Plavecký kroužek, výuka angličtiny i logopedická poradna
  • Moderní dětské hřiště v přírodním stylu
  • Stravování pro děti, zaměstnance i veřejnost