Mateřská škola v Lipencích, Praha 5

Mateřskou školu Lipence naleznete na jihozápadě Hlavního města Prahy, a to v městské části Praha 5 – Lipence. Školka má v současnosti 4 třídy s celkovou kapacitou 100 dětí. Ty jsou rozděleny do tříd podle věku. Nejmladší 3leté děti se hravou formou vzdělávají ve třídě Koťátek, čtyřleté ve třídě Želviček, pětileté v třídě Berušek a pro děti předškolního věku je určena třída Ježků. Každá třída má pečlivě sestavený specifický plán, který zahrnuje konkrétní obsahy, metody a prostředky.

Vzdělávání hravou formou

Mateřská škola v Lipencích klade důraz na vzdělávání dětí zábavnou formou a vyhovění jejich individuálním požadavkům a potřebám. Různé aktivity obsahují prvky hry a tvořivosti. Po celý rok vychází personál školky z potřeb, možností a zájmů dětí.

MŠ se přihlásila do projektu „Svět nekončí se vrátky, cvičíme se zvířátky“, které je pod záštitou sokolské obce. Mateřská škola v Lipencích usiluje o to, aby hlavní činností dětí byla hra a pohybová aktivita. Zaměřuje se mimo jiné na správné stravování, pitný režim a správné držení těla. Proto do výuky zařazuje i prvky jógy.

Pestrý výběr mimoškolních aktivit

Děti navštěvující MŠ v Lipencích se mohou zapojit do mnoha mimoškolních aktivit. Patří mezi ně například jarní ozdravný pobyt, předplavecká výchova nebo kurz bruslení. MŠ nabízí také kurzy hravého lyžování, keramický kroužek nebo pečlivou předškolní přípravu „Percepčka“. Ve všech svých činnostech vštěpuje dětem základy mravní a citové výchovy, například při integraci dětí.

TEMATICKÉ ČLÁNKY:

Základní škola a Mateřská škola Lovčice, okres Hradec Králové

Obec Lovčice v okrese Hradec Králové provozuje pro žáky 1. stupně kvalitní studium, které zajišťuje zkušený pedagogický sbor. Základní škola a Mateřská škola Lovčice je připravena pro 60 žáků, kteří se tu…

celý článek >>

Výchovný ústav, střední škola a školní jídelna Višňové

Výchovný ústav Višňové zajišťuje výchovu a vzdělání nezletilým osobám na základní rozhodnutí soudu o ústavní či ochranné výchově. Výchovný ústav Višňové je organizačně rozdělen na střední školu,…

celý článek >>

Mateřská škola Libina: předškolní vzdělávání a zájmovou kroužky, okr. Šumperk

Na náměstí v obci Libina se nachází mateřská škola sídlící ve dvou patrových budovách s provozem 4 tříd. Mateřská škola Libina vyniká kvalitním zázemí pro předškolní vzdělávání, které probíhá v nově…

celý článek >>

Magic Hill mateřská škola s.r.o.: soukromá česko-anglická školka, Říčany

Soukromá mateřská školka Magic Hill v Říčanech u Prahy poskytuje kvalitní dvojjazyčné předškolní vzdělávání pro děti ve věku od tří do šesti let. Základem úspěchu MŠ je individuální přístup k dětem…

celý článek >>

Mateřská škola Na Úvoze: výchova dětí a předškolní vzdělávání, Ivančice

Hlavní filozofií mateřské školy Na Úvoze v Ivančicích je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy. Tým zkušených pedagogů usiluje o to, aby byly všechny děti ve školce šťastné…

celý článek >>

Mateřská škola Dobřichovice: předškolní vzdělání pro děti od tří do šesti let, Praha–západ

Mateřská škola Dobřichovice se nachází nedaleko centra města v okolí krásné přírody. Rekonstruovaná budova školky je obklopena rozlehlou zahradou lemovanou keři a stromy. MŠ Dobřichovice zajišťuje kvalitní…

celý článek >>

Gymnázium Tachov: šestileté gymnázium rodinného typu

Šestileté všeobecné gymnázium v Tachově navazuje na svou více než 50letou tradici a zajišťuje kvalitní vzdělávání pro děti. Studium na gymnáziu je určeno pro děti, které ukončily 7. třídu základní školy. Jedná…

celý článek >>

Základní škola Jana Wericha, Praha 6 – Řepy

Základní škola Jana Wericha sídlící v městské části Praha 6 – Řepy se zaměřuje na všeobecnou výuku žáků od 1. do 9. třídy. Škola nabízí svým žákům především klidné prostředí s profesionálními pedagogy,…

celý článek >>
Fotolia_176901008_Ma

SOŠ a Gymnázium Staňkov

Má vaše dětí řadu skvělých podnikatelských nápadů, touží po práci u městské policie, nebo by se chtělo stát třeba kominíkem? I tyto obory nabízí svým studentům Soukromá střední odborná škola Bean, která…

celý článek >>

Mateřská škola Boloňská, Praha 10 – Horní Měcholupy

Pokud pro své děti hledáte příjemnou moderně vybavenoumateřskou školku s týmem milých a zkušených pedagogů, mateřská škola Boloňská v městské části Praha 10 – Horní Měcholupy vás nadchne. Mateřská školka se…

celý článek >>
Kontakty

Mateřská škola v Lipencích, Praha 5

Kontakt této firmy byl ověřen Kontakt této firmy byl ověřen K Samoobsluze 211
155 31 Praha 5
+420 604 779 010