Mateřská škola v Lipencích, Praha 5

Mateřskou školu Lipence naleznete na jihozápadě Hlavního města Prahy, a to v městské části Praha 5 – Lipence. Školka má v současnosti 4 třídy s celkovou kapacitou 100 dětí. Ty jsou rozděleny do tříd podle věku. Nejmladší 3leté děti se hravou formou vzdělávají ve třídě Koťátek, čtyřleté ve třídě Želviček, pětileté v třídě Berušek a pro děti předškolního věku je určena třída Ježků. Každá třída má pečlivě sestavený specifický plán, který zahrnuje konkrétní obsahy, metody a prostředky.

Vzdělávání hravou formou

Mateřská škola v Lipencích klade důraz na vzdělávání dětí zábavnou formou a vyhovění jejich individuálním požadavkům a potřebám. Různé aktivity obsahují prvky hry a tvořivosti. Po celý rok vychází personál školky z potřeb, možností a zájmů dětí.

MŠ se přihlásila do projektu „Svět nekončí se vrátky, cvičíme se zvířátky“, které je pod záštitou sokolské obce. Mateřská škola v Lipencích usiluje o to, aby hlavní činností dětí byla hra a pohybová aktivita. Zaměřuje se mimo jiné na správné stravování, pitný režim a správné držení těla. Proto do výuky zařazuje i prvky jógy.

Pestrý výběr mimoškolních aktivit

Děti navštěvující MŠ v Lipencích se mohou zapojit do mnoha mimoškolních aktivit. Patří mezi ně například jarní ozdravný pobyt, předplavecká výchova nebo kurz bruslení. MŠ nabízí také kurzy hravého lyžování, keramický kroužek nebo pečlivou předškolní přípravu „Percepčka“. Ve všech svých činnostech vštěpuje dětem základy mravní a citové výchovy, například při integraci dětí.

TEMATICKÉ ČLÁNKY:

Magic Hill mateřská škola s.r.o.: soukromá česko-anglická školka, Říčany

Soukromá mateřská školka Magic Hill v Říčanech u Prahy poskytuje kvalitní dvojjazyčné předškolní vzdělávání pro děti ve věku od tří do šesti let. Základem úspěchu MŠ je individuální přístup k dětem…

celý článek >>

Mateřská škola Na Úvoze: výchova dětí a předškolní vzdělávání, Ivančice

Hlavní filozofií mateřské školy Na Úvoze v Ivančicích je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy. Tým zkušených pedagogů usiluje o to, aby byly všechny děti ve školce šťastné…

celý článek >>

Mateřská škola Boloňská, Praha 10 – Horní Měcholupy

Pokud pro své děti hledáte příjemnou moderně vybavenoumateřskou školku s týmem milých a zkušených pedagogů, mateřská škola Boloňská v městské části Praha 10 – Horní Měcholupy vás nadchne. Mateřská školka se…

celý článek >>
zš černotín

Základní a mateřská škola Černotín: škola s družinou i jídelnou, okr. Přerov

Základní a mateřská škola Černotín zajišťuje předškolní a školní vzdělávání pro děti od první do páté třídy pro děti z Černotína i přilehlých obcí. Vzdělávání v MŠ probíhá podle vzdělávacího…

celý článek >>

Mateřská škola Drobeček: kvalitní předškolní vzdělávání s důrazem na rozvoj osobnosti, Plzeň

Hledáte pro děti v Plzni kvalitní mateřskou školu, která klade důraz na vzdělávání i rozvoj osobnosti? Pak využijte služeb Mateřské školy Drobeček, která funguje již od roku 2009. Díky velkému zájmu ze…

celý článek >>

Mateřská škola Hranice, okres Cheb: důraz na kvalitní předškolní vzdělávání

Hledáte pro své děti mateřskou školu, do které budou chodit s radostí a kde se jim dostane kvalitního předškolního vzdělání? Mateřská škola Hranice (okres Cheb) s kapacitou 75 dětí zajišťuje v moderních…

celý článek >>

Mateřská škola Dobřichovice: předškolní vzdělání pro děti od tří do šesti let, Praha–západ

Mateřská škola Dobřichovice se nachází nedaleko centra města v okolí krásné přírody. Rekonstruovaná budova školky je obklopena rozlehlou zahradou lemovanou keři a stromy. MŠ Dobřichovice zajišťuje kvalitní…

celý článek >>

MŠ Velké Poříčí: mateřská škola s krásnou zahradou na okraji obce

Mateřská škola ve Velkém Poříčí navazuje na dlouholetou tradici. V obci byla MŠ poprvé otevřena již v roce 1949, a to v krásné vile pana továrníka Krause. V průběhu let se neustále navyšovala kapacita školky,…

celý článek >>

Mateřská škola Trhanov, okres Domažlice

Mateřská škola Trhanov zajišťuje komplexní předškolní vzdělávání pro děti z Trhanova a okolních obcí. Spadá pod okres Domažlice a v současné době ji navštěvují i děti z Chodova, Pece pod Čerchovem a v případě…

celý článek >>

ZŠ a MŠ Hrabyně: vzdělávání v duchu hesla „škola hrou“

Základní škola a Mateřská škola Hrabyně patří mezi vyhledávané vzdělávací zařízení rodinného typu. Škola propaguje přístup v duchu hesla „škola hrou“, který se odvíjí jak ve způsobu výuky, tak ve vztahu…

celý článek >>
Kontakty

Mateřská škola v Lipencích, Praha 5

Kontakt této firmy byl ověřen Kontakt této firmy byl ověřen K Samoobsluze 211
155 31 Praha 5
+420 604 779 010