Město Jemnice, okres Třebíč

V okrese Třebíč leží malebné město Jemnice, které je správním, hospodářským a kulturním střediskem kraje mezi Moravskými Budějovicemi a Dačicemi. V obci v současné době žije přibližně 4 tisíce obyvatel. Název města ukazuje na hornickou tradici, dříve se totiž horníci označovali jako jamníci. První písemná zmínka o městě pochází už z roku 1227. Historické jádro je vyhlášenou městskou památkovou zónou.

Město Jemnice vyniká bohatou historií

Historie města Jemnice nacházejícího se v okrese Třebíč je opravdu pozoruhodná. Nejstarší částí města je Podolí, které zřejmě vzniklo jako hornická osada. Už v 11. století bylo totiž hornictví významným zdrojem obživy zdejších obyvatel. Hornická osada se rozkládala v okolí knížecí dvorce. Pozůstatkem se stala kamenná rotunda, která s velkou pravděpodobností pochází právě z tohoto období.

Město Jemnice se postupně rozrůstalo a později se stalo městem královským. Opevnění zde nechal vybudovat samotný Otakar Přemysl I. Později se Jemnice staly městem poddanským. Obyvatelé robotu snašeli těžko, proto zahájili vzpouru a město dokonce několik dní obléhali. Podrobnou historii města Jemnice včetně vývoje během 19. a 20. století až do současnosti najdete přehledně sepsanou na internetových stránkách města.

Kulturní památky města Jemnice

Vzhledem k bohaté historii města není překvapením, že se zde nachází celá řada kulturních památek, které každoročné lákají řadu turistů. Za zmínku rozhodně stojí hradby města pocházející z dob středověku. I když se dochovaly jen zbytky, připomínají nám dobu před mnoha sty lety. Ve Jemnicích se nachází také významné židovské památky, mauzoleum Pallavicini a zámek, který vznikl přestavbou hradu ze 13. století.

Barchan – nejstarší slavnosti v Čechách a na Moravě

Město Jemnice vyniká také slavností Barchan. Podle mnoha pramenů se jedná o vůbec nejstarší slavnosti v Čechách a na Moravě – slaví se už více než 300 let. Jedná se o běh 4 mladíků převlečených do historických kostýmů. Informace o podobě běhu se předávají z generace na generaci a po staletí jsou lidovou slavnostní událostí. Od roku 2013 je běh Barchan zapsán na Seznamu nemateriálních statků tradiční a lidové kultury ČR.

Tato firma je označena jako dobrý kontakt

V ČEM JSME DOBŘÍ

• Turisticky oblíbené historické město
• Řada zajímavých kulturních památek, např. zámek
• Tradiční lidová slavnost Barchan
• Jádro města je vyhlášenou památkovou zónou