Městská správa sociálních služeb – příspěvková organizace

V roce 1992 vznikla Městská správa sociálních služeb v Mostě – příspěvková organizace, která poskytuje podporu a pomoc uživatelům formou pobytových, terénních a ambulantních služeb. MSSS v Mostě – p. o. zajišťuje služby pro seniory, osoby se zdravotním postižením, děti a pro osoby v krizi. Provozuje domovy pro seniory, domov se zvláštním režimem, domov pro osoby se zdravotním postižením, denní stacionáře, pečovatelskou službu i poradnu pro rodinu.

Péče o seniory se zdravotním postižením

Městská správa sociálních služeb – příspěvková organizace se dlouhodobě zaměřuje na poskytování pomoci osobám, které již dále nemohou setrvávat v domácnostech nebo potřebují pomoc ze strany terénního pracovníka. MSSS v Mostě – p. o. provozuje ve městě tři domovy pro seniory, tři penziony pro seniory, domov se zvláštním režimem a domov pro osoby se zdravotním postižením. Odborně proškolený personál se stará o klienty a pomáhá jim při zvládání každodenních činností, ať už v oblasti stravování, oblékání, úklidu či praní. Kromě sociální pobytové služby zajišťuje MSSS v Mostě – p o. i pečovatelskou službu přímo doma u klientů.

Pomoc dětem a lidem v krizi

MSSS v Mostě – p. o. pomáhá také dětem a rodinám, které se ocitly v nepříznivé životné situaci. Provozuje denní dětský rehabilitační stacionář. Mimo režim sociální služby provozuje středisko denní péče o děti do tří let věku. Pomocnou ruku podává i lidem v krizi, a to zejména v rámci činnosti poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy.

Tato firma je označena jako dobrý kontakt

V ČEM JSME DOBŘÍ

• Příspěvková organizace provozuje řadu zařízení v Mostě
• Činnost domovů pro seniory i osoby se zdravotním postižením
• Sociální pomoc a poradenství pro lidi v krizi
• Sociální služby pro děti a jejich rodiny