Miloslav Kalců: elektromontáže a projekční činnost ve Středočeském kraji

Firma Miloslav Kalců – Elektromontáže se specializuje na výstavbu, rekonstrukce a opravy rozvodných energetických sítí. Provádí také montáže nízkého a vysokého napětí, a to včetně projekce. Dodá a namontuje trafostanice i rozvaděče. Firma působí jako dodavatel elektromontážních prací pro společnost ČEZ Distribuce, a.s. ve Středočeském kraji.

Elektromontáže nízkého i vysokého napětí

Ať už potřebujete zajistit elektromontáže nízkého, nebo vysokého napětí, obraťte se na firmu Miloslav Kalců – Elektromontáže. V oblasti elektromontáží NN + VN provádí elektromontážní práce ne elektrickém zařízení do 35 kV, zaměřuje se také na výstavby, rekonstrukce, opravy a údržby rozvodných energetických sítí do 35 kV. V případě zájmu se postará o výstavbu přeložek venkovních a kabelových sítí i venkovních a kabelových přípojek a rozvodných sítí.

Firma se specializuje také na oblast trafostanic a rozvaděčů. Provádí výstavbu a opravy distribučních i odběratelských trafostanic, a to včetně rekonstrukcí zděných trafostanic. Poskytuje také elektroměrové rozvaděče pro přímé a nepřímé měření elektrické energie včetně montáže a revizí.

Dodavatel elektromontážní a projekční činnosti pro ČEZ

Společnost má v oblasti elektromontáží a projekční činnosti bohaté zkušenosti. Již několik let působí jako dodavatel elektromontážních prací pro společnost ČEZ Distribuce, a.s., která je členem skupiny ČEZ ve Středočeském kraji. Firma provede i montáže a opravy veřejného osvětlení a dalších elektrických zařízení. Sídlí v obci Uhy u Velvar a své služby poskytuje v rámci celého Středočeského kraje.