Jste také Dobrý kontakt pro internetové uživatele?
123456
img09

Zájmové kroužky i praktická výuka jazyků

Základní škola Jedovnice v okrese Blansko se kromě všeobecného zaměření může pochlubit i bohatým mimoškolním programem. Na škole působí od roku 1999 Školní klub, v rámci něhož se žáci mohou zapojit do různých zájmových kroužků. ZŠ Jedovnice má také partnerský vztah s německou základní školou v Aschheimu, díky tomuto partnerství si mohou děti potrénovat své jazykové schopnosti.

ZŠ Jedovnice pro své žáky nabízí zajímavé mimoškolní aktivity a zájmové kroužky

Na Základní škole Jedovnice vnikl Školní klub, který svým žákům nabízí mimoškolní aktivity a zájmové kroužky. Nabízí pestrou škálu kroužků, od rybaření, až po angličtinu. Na své si přijdou i sportovní nadšenci, najdeme tu florbalový kroužek, volejbal i basketbal.

Školní klub podporuje rozvoj osobnosti dětí

ZŠ Jedovnice ví, že jsou zájmové kroužky a mimoškolní aktivity důležité, a tak pod hlavičkou školního klubu umožňuje svým studentům svůj volný čas trávit smysluplně a zábavně. Školní klub ZŠ Jedovnice je otevřený pro všechny přihlášené žáky, věnovat se tu mohou spontánním činnostem jako hraní společenských her či čtení knih.

Mezi dalšími mimoškolními aktivitami najdeme například gymnastiku, lekce angličtiny, sportovní a míčové hry, hudební kroužek, modelářský kroužek a rybaření. Cílem a posláním klubu je motivovat, podporovat a vést děti k všestrannému rozvoji osobnosti.

Mezi pravidelné měsíční činnosti klubu patří didaktické hry, vyplňování křížovek a rébusů, stolní a společenské hry, stavění stavebnic. Dále také pohybové hry, výtvarné a rukodělné práce, práce s knihou, časopisem, encyklopedií a internetem. Žáci také mohou využít počítačovou učebnu, tělocvičnu a školní hřiště. Během školního roku organizuje Školní klub také řadu pravidelných aktivit pro žáky školy, například volbu Miss školy, pěveckou soutěž Jedovnickou kuňku nebo příměstský tábor.

Kolektivní hry utužují vztahy mezi spolužáky

Kromě těchto plánových akcí školní klub vybízí žáky ke hraní stolních, pohybových a kolektivních her. Těmito aktivitami chce u dětí přispět k rozvíjení paměti a logického myšlení, dále klub podporuje sociální dovednosti a tvořivost. Kolektivními hrami si mohou žáci zlepšit vztahy mezi sebou a utužit tak kolektiv a najít si přátelé. Studenti také v rámci klubu chodí na vycházky do přírody nebo mohou navštěvovat různé vzdělávací kroužky, jako je například čtenářský kroužek, dyslektický kroužek, košíkovou a hudební kroužek.