Miroslav Pech: Projektování elektroinstalací a bleskosvodů

Chystáte se v brzké době zahájit výstavbu nového domu, komerčního objektu či provést jejich rekonstrukci? Elektroinstalace jsou nezbytnou součástí všech objektů a jejich realizace se neobejde bez zhotovení kvalitního projektu, který bude odpovídat platným normám. Miroslav Pech se v rámci své společnosti zabývá projektováním elektrotechnických silnoproudých zařízení nízkého napětí i bleskosvodů. Zajistí vypracování projektu tak, aby byla elektroinstalace bezpečná a odpovídala vašim potřebám a požadavkům.

Projektování elektroinstalace

Hlavní náplní činnosti firmy Miroslava Pecha je projektování elektroinstalace. Naprostá většina budov vyžaduje napojení na zdroj elektrické energie, což vyžaduje napojení na místní distribuční soustavu. Při projektování elektroinstalace je napojení na DS zohledněno a odpovídá požadavkům distributorů.

Miroslav Pech se zabývá především projektováním klasické elektroinstalace, která zahrnuje ovládací prvky, osvětlení či řízení teploty pomocí termostatu. Před samotným vypracováním projektu elektroinstalace probíhá domluva s klientem a odborná konzultace. Na základě požadavků a představ proběhne samotná projekce, díky které bude klient schopný elektroinstalaci realizovat.

Projekty bleskosvodů

Stavební zákon a platná prováděcí vyhláška vyžadují zabezpečení majetku a budov před zásahem blesku. Aby byl bleskosvod funkční, musí splňovat přísná kritéria a parametry. Proto je projektování bleskosvodů velmi důležité a podílí se na zvýšení ochrany majetku. Špatná realizace bleskosvodu vede k mnoha případech k závažným škodám, proto je důležité dodržet všechny stanovené předpisy a doporučení.

Miroslav Pech má za sebou projektování řady bleskosvodů i elektroinstalací v rodinných domech i komerčních budovách. V předem stanoveném termínu vám po úvodní konzultaci předá vypracované projekty, podle kterých budete moci provést samotnou realizaci.