Nakladatelství Bor: odborná literatura i beletrie z Náchodska a Liberecka

Nakladatelství Bor vydává publikace tematicky spjaté s oblastí Náchodska a Liberecka. Nakladatelství vzniklo v roce 2000 s cílem sdružit regionální spisovatele a jejich díla přinášet čtenářům z blízkého okolí i odjinud. Svým úzkým zaměřením je jediným nakladatelstvím svého druhu. 

Vydavatelská činnost s regionální tematikou

Děje knih z nakladatelství Bor se často odehrávají v oblasti severních Čech, a tak čtenářům barvitě nabízí autentický popis kraje. Název nakladatelství odkazuje k dominantně Náchodska – hoře Bor, která celý kraj symbolicky prostupuje. 

Nakladatelství Bor sdružuje regionální spisovatele a ilustrátory v čele se zakladatelkou Evou Koudelkovou. V současnosti tematicky i autorsky pokrývá oblast od Ještědu po celé Orlické hory. 

Faktografické knihy, filozofie i lingvistické publikace

Nakladatelství pokrývá široký rozsah literatury od beletrie až po odborné a naučné publikace. Odborná produkce se dělí na tři specifické edice. Série Jazyky a texty se zabývají lingvistickou a literárněvědní problematikou, edice Res Humanae přináší čtenářům tituly s filozofickou tematikou. Silné příběhy a osudy lidí z období druhé světové války nabízí historiografická edice Balbín

Pohádky a pověsti ze severovýchodních Čech

Nakladatelství Bor vydává prózu i poezii, také pohádky a pověsti, které se vážou k regionu. Svou knihu si tak najdou všechny generace. Edice Odkaz uvádí méně známá díla autorů nebo díla zapomenutá, k poznání regionu je ideální ediční řada Domov

Autoři a ilustrátoři se vztahem k regionu přináší poutavé a čtivé příběhy přibližující život, zvyky i přírodu severovýchodních Čech. Nakladatelství Bor spolupracuje například s Jarmilou Bachmannovou, Davidem Janem Novotným nebo Bohumilem Nuskou. Své práce publikuje i majitelka a editorka Eva Koudelková, která o regionu píše od druhé poloviny 90. let.

Tato firma je označena jako dobrý kontakt

V ČEM JSME DOBŘÍ

  • Jediné nakladatelství svého druhu zaměřené na region
  • Vydávání odborné i beletristické literatury
  • Příběhy zviditelňující oblast Náchodska a Liberecka
  • Publikace méně známých a zapomenutých autorů
  • Široká nabídka pro čtenáře všech generací