Nemocnice Měšice – Centrum integrované onkologické péče z.s.

Zdravotnické zařízení Nemocnice Měšice – Centrum integrované onkologické péče z.s. poskytuje odbornou péči pacientům s onemocněním různého typu. Zaměřuje se na následnou péči pro osoby s chronickým onemocněním i se zhoubnými nádory. Stejně tak zajišťuje poúrazovou péči. Nemocnice Měšice je provozována jako neziskové zdravotnické zařízení podporované nadací ČANT a obcí Měšice.

Následná péče v zařízení Nemocnice Měšice

Hlavním cílem Nemocnice Měšice – Centrum integrované onkologické péče z.s. je zajištění kvalitní následné péče při léčbě chronických onemocnění a zhoubných nádorů. Nemocnice provozuje lůžka následné péče se zaměřením na chronická interní onemocnění a stavy po chirurgických výkonech. Dále se specializuje na léčbu poúrazových stavů. O své pacienty, kteří potřebují kvalitní doléčení, pečuje již od roku 1996.

Nemocnice Měšice se stará také o pacienty, kteří pro svá chronická onemocnění již nemohou zůstat v péči praktického nebo jiného odborného lékaře. Klienti přichází obvykle na doporučení lékařů. Ambulantní péči a lůžkovou kapacitu poskytuje zařízení i pacientům s nádorovým onemocněním v pokročilém stadiu.

Služby Nemocnice Měšice

Péče zdravotnického zařízení v obci Měšice vede ke zlepšení soběstačnosti pacientů. Nemocní jsou v péči zkušených ošetřovatelů, jsou ubytovaní ve standardních nebo nadstandardně vybavených pokojích. Ve všech pokojích se nachází hydraulicky polohovatelná lůžka s nočním stolkem. Pacienti mají k dispozici tělocvičnu, místnost pro ergoterapii či velký a malý společenský sál s televizí i knihovnou.

Součástí komplexu je zámecká hala, ve které se pravidelně organizují posezení při hudbě a filmu nebo jiné kulturní akce. V prostorách zámku jsou umístěny automaty na nápoje a také zdroje pitné pramenité vody, které jsou klientům k dispozici zdarma. Blízké osoby mohou pacienty pravidelně navštěvovat a s sebou mohou vzít i domácí mazlíčky.

Tým zkušených profesionálů

Pacienti nemocnice jsou v péči vyškoleného a vysoce erudovaného léčebně-ošetřovatelského týmu. V nemocnici pracuje 5 lékařů, externí lékaři zajišťují i nemocniční pohotovostní služby. V týmu Nemocnice Měšice – Centrum integrované onkologické péče z.s. jsou také psychologové, duchovní, sociální pracovníci, fyzioterapeuti i zdravotní sestry. 

Tato firma je označena jako dobrý kontakt

V ČEM JSME DOBŘÍ

• Profesionální následná péče o nemocné pacienty
• Vybavené pokoje v zámeckém prostředí
• Ošetřovatelská, lékařská či terapeutická péče
• Zázemí pro sport, kulturu i odpočinek
• Přátelský otevřený kolektiv, pravidelná možnost návštěv