Obec Dolní Životice: hezká vesnice s řadou dominant, okres Opava

V Moravskoslezském kraji přibližně 10 kilometrů od okresního města Opava se nachází hezká vesnice Dolní Životice, ve které v současné době žije přibližně 1100 obyvatel. První písemná zmínka o obci pochází ze 14. století a podle starých listin se usuzuje, že dnešní obec byla nejstarší osadou na řece Hvozdnici. V obci Dolní Životice se nachází hned několika památek a dominant, které při návštěvě Opavska rozhodně stojí za vidění. 

Dolní Životice – malebná obec na Opavsku

Obec Dolní Životice leží jihozápadně od Opavy v mírně zvlněném terénu kotliny, kterou protéká Hvozdnice. Povrch obecního katastru se zvedá severním směrem k plochému rozvodí mezi Hvozdnicí a potokem Velká. Ten protéká severní částí kotliny. Obec leží v nadmořské výšce v rozmezí 299 až 360 metrů a skládá se ze dvou místních částí, a to Dolních Životic a osady Hertice.

Památky a dominanty obce

Nejvýraznější dominantou obce Dolní Životice je kostel Nejsvětějšího Spasitele. Je vybudovaný v raně gotickém slohu a pyšní se krásným vyřezávaným oltářem a hrobkou hrabat Razumovských. Nejstarší památku v obci ale musíme hledat jinde. Je jí starobylé slovanské hradiště, které bylo postaveno poddanými zakladatele Dolních Životic. V obci se nachází také zámek, který byl vybudován ve slohu barokním. Pochází z 18. století.

Bohatý kulturní a společenský život v obci

Obec Dolní Životice se pyšní také bohatým kulturním a společenským životem. Velmi činné jsou zde spolky, a to sbor dobrovolných hasičů, tělovýchovná jednota a fotbalový klub. Tyto spolky se snaží o rozvoj kultury a společenského života v obci a v průběhu roku pořádají celou řadu akcí nejen pro místní obyvatele. Během roku se v obci Dolní Životice pořádají například masopustní průvody, pochování basy, turnaje v nohejbale, pálení čarodějnic či setkávání občanů u adventního věnce.

Tato firma je označena jako dobrý kontakt

V ČEM JSME DOBŘÍ

  • Zajímavá obec na řece Hvozdnici
  • Obec umístěná v dobré lokalitě – jen 10 km od Opavy
  • Řada historických památek: kostel, zámek i slovanské hradiště
  • Pořádání kulturních a společenských akcí v průběhu celého roku