Obec Jabloňany: vesnice ležící 6 km od Boskovic, okr. Blansko

Přibližně 6 kilometrů jihozápadně od Boskovic se nachází malebná obec Jabloňany, ve které žije v současné době necelých 400 obyvatel. Obec vyniká svou lokalitou a dobrou dopravní dostupností do Boskovic, Blanska a dalších okolních měst. Dominantou města je kaple vybudovaná na konci 19. století. V obci působí spolek hasičů a fotbalistů, v průběhu roku se zde koná řada kulturních a společenských akcí.

Historie osídlení obce sahá až do pravěku

Podle dochovaných nálezů byla obec Jabloňany osídlena již v dávném pravěku. Svědčí o tom mimo jiné nálezy kamenných zbraní, které zde byly v minulosti objeveny. K trvalému osídlení v průběhu staletí přispěla příznivá poloha obce, mírná relativní členitost i místní zdroje snadné obživy. Při ústí říčky Úmoří do Svitavy je také doložena výroba železa. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1357, v té době vesnice náležela k černohorskému panství.

Obec Jabloňany vyniká občanskou vybaveností

I když obec Jabloňany nevyniká svou rozlohou ani počtem obyvatel, může se pochlubit dobrou občanskou vybaveností. V obci je vybudovaná kanalizace, vodovod, plyn i kabelová televize. V provozu je prodejna smíšeného zboží i místní pohostinství. V polovině 20. století bylo v obci založeno zemědělské družstvo, o několik let později i včelařská stanice. V obci se nachází také základní škola, kterou v současné době navštěvují nejen děti z Jabloňan, ale také z Obory a Boskovic. Školní budova je moderně vybavena a poskytuje adekvátní zázemí pro kvalitní vzdělávání dětí.

Zajímavá místa a akce v obci

Dominantou obce Jabloňany je kaple zasvěcená sv. Cyrilovi a Metodějovi. Největší kulturní akcí je třídenní pouť, která se koná začátkem července k poctě patronů místní kaple. V roce 2013 byla věž kostela osazena novým 53kg zvonem. U kaple se nachází také zajímavá socha sv. Jana Nepomuckého. V obci jsou činné spolky hasičů a fotbalistů. Každým rokem se zde pořádá masopustní průvod, pálení čarodějnic, rozsvícení vánočního stromu a další kulturní a společenské akce.

Tato firma je označena jako dobrý kontakt

V ČEM JSME DOBŘÍ

• Obec s dobrou občanskou vybaveností nedaleko Boskovic
• Dominantou obce kaple sv. Cyrila a Metoděje
• Bohatá spolková činnost, pořádání kulturních a společenských akcí
• Provoz základní školy pro děti z obce i okolí