Pedagogicko-psychologická poradna, Žďár nad Sázavou

Pedagogicko-psychologická poradna ve Žďáru nad Sázavou se zabývá poskytováním pedagogického a psychologického poradenství pro děti a mládež. Podá pomocnou ruku při řešení problémů s chováním, výukových problémů, pomůže také při volbě povolání a profesní orientace. Při vstupu dítěte do první třídy se poradna postará o vyšetření školní zralosti a případné doporučení k odkladu školní docházky.

Pomoc při řešení problémů u dětí

Rozsah poskytovaných služeb pedagogicko-psychologické poradny ve Žďáru nad Sázavou je opravdu pestrý. V oblasti výukových problémů zajišťuje diagnostiku a poradenství při specifických poruchách učení. Dále radí rodičům při výrazném zhoršení školního prospěchu, celkových vzdělávacích problémech a v případě potřeby předá doporučení pro zařazení do specializovaných tříd. Dále se zaměřuje na diagnostiku a řešení problémů s chováním.

Pedagogicko-psychologická poradna Žďár nad Sázavou se zajímá také o mimořádně nadané děti. Provádí diagnostiku a rodičům radí při výběru vhodných forem vzdělávání. V neposlední řadě pomáhá při volbě povolání a profesního zaměření. Veškeré služby poskytuje bezplatně.

Služby pro školy

Činnost pedagogicko-psychologické poradny je zaměřena na soukromou klientelu (rodiče s dětmi), ale také na školy a další vzdělávací zařízení. Provádí metodické návštěvy a konzultace na školách. Pečuje o děti se speciálními vzdělávacími potřebami a nabízí konzultaci při akutních rizikových situacích ve škole. Dále pracuje s třídními kolektivy. Diagnostikuje vzájemné vztahy a pracuje i s obětmi a aktéry šikany. Nepodceňuje ani význam prevence sociálně-patologických jevů.