Preditest s.r.o.: nedestruktivní testování, diagnostika a měření, Praha

Společnost Preditest s.r.o. poskytuje odborné servisní služby v oblasti nedestruktivního testování, diagnostiky a experimentálních měření. Jednou z hlavních aktivit společnosti patří aplikace metody akustické emise při tlakových zkouškách či aplikace metody MMM – Magnetická paměť materiálu. Společnost zaměstnává řadu inženýrů z oblastí materiálového a jaderného výzkumu, mechaniky, elektrotechniky, strojírenství a dopravy. Společnost se účastní mnoha výzkumných projektů, spolupracuje s výzkumnými pracovišti a má skvělé renomé u nás i v zahraničí.

Defektoskopie a diagnostika

Společnost Preditest s.r.o. se sídlem v Praze je členem České společnosti pro nedestruktivní testování. V oblasti defektoskopie se firma zaměřuje zejména na aplikaci metody akustické emise při tlakových zkouškách. Dále uplatňuje metodu inspekce feritických materiálů metodou Metal Magnetic Memory – MMM.

Společnost poskytuje také služby v oblasti diagnostiky. Pro sledování určitého objektu z dlouhodobého hlediska je výhodné provádět měření v pravidelných intervalech. Výsledky jednotlivých měření je pak možné vzájemně porovnávat a sledovat trendy. Na základě toho je možné vyvodit celkový stav objektu a predikovat jeho vývoj. V současné době společnost Preditest uplatňuje dva způsoby diagnostiky. Prvním je metoda AE pro sledování vývoje trhlin, druhým způsobem pak vibrodiagnostika pro sledování stavu pohyblivých či uložených částí.

Měření sil a napjatosti, měření vibrací

Mezi další poskytované služby patří měření sil a napjatosti i měření vibrací. Měření sil provádí s využitím speciálních přesných piezoelektrických snímačů. Pro nepřímá měření sil pak využívá jak piezoelektrické, tak odporové tenzometry. Společnost Preditest Praha se zaměřuje také na měření vibrací. Používá při tom piezoelektrické akcelometry a digitální FFT analyzátory.

Technické výpočty

Kromě reálných měření provádí zmiňovaná firma i náročné technické výpočty. Výpočtové dovednosti pak využívá jednak jako teoretický podklad pro měření, jednak pro ověřování výsledků měření. Srovnání výsledků reálných měření a technických výpočtů podporuje validitu výsledných tvrzení.

Tato firma je označena jako dobrý kontakt

V ČEM JSME DOBŘÍ

• Specializovaná společnost na nedestruktivní testování
• Diagnostika, měření sil a napjatosti, měření vibrací
• Technické výpočty jako doplněk k reálnému měření
• Ve společnosti pracuje tým zkušených inženýrů s různými specializacemi