Projektování vodohospodářských staveb Praha 5

Požadavky na čistotu životního prostředí se stále zvyšují, a proto se firma Ing. Josefa Vítka věnuje projektování vodovodních sítí, kanalizací, čistíren odpadních vod, skládek TKO a skládek nebezpečných odpadů. Pracovníci této společnosti se zabývají také digitálními mapami, projekty plynofikace obcí a rozvodných elektrických sítí.

Na přání investora vyprojektují vodohospodářské stavby na míru krajině

Kromě reálného vypracování konkrétních parametrů stavby se musí také zajistit různá povolení od příslušných státních orgánů. Součástí řízení o povolení staveb těchto typů bývá vypracování průzkumů, které všechny zajistí zkušení inženýři společnosti Ing. Josefa Vítka.

Na projektování vodohospodářských staveb spolupracují s odborníky z různých oblastí

Nové technologie a vylepšení stávajících strojů zajistí spolupráce s katedrami hydrauliky, zdravotního inženýrství a inženýrské geologie Karlovy univerzity a fakulty stavební ČVUT. Další odbornou podporu poskytují firmy Eko Aqua Servis Praha, TERRIMA Praha, AQUATEST a.s. PrahaGEOS Praha či Energoprojekt.

Vodohospodářské stavby napříč republikou zajistí firma z Prahy 5

Mezi spokojené zákazníky patří mnoho vesnic, které si nechaly vypracovat stokové sítě, zabezpečení hydrantové vody, kompletní rozvodnou síť vody či její rekonstrukci. S vývojem technologií přicházejí také požadavky na revitalizaci a modernizaci vodovodních řádů. Nová zástavba v obci a časté poruchy rozvodných sítí mohou vést až k plánování změn a oprav, se kterými pomohou inženýři firmy Ing. Josefa Vítka.