Římskokatolická farnost Pečky: svátosti, bohoslužby a výuka náboženství

Římskokatolická farnost Pečky byla oficiálně zřízena v roce 1947. Do té doby patřil kostel a fara v obci Pečky k farnosti Dobřichov. V současnosti tvoří farnost Pečky hned několik obcí, od Břežan po Žabonosy.

Díky aktivitě farního společenství se farnost podílí na pořádání kulturních i společenských akcí. Kostel Pečky a další církevní objekty slouží ke konání bohoslužeb a udělování svátostí. Římskokatolická farnost Pečky uskutečňuje bohoslužby i výuku náboženství pro děti. 

Kostely a kaple spadající pod farnost Pečky

Farnost Pečky se stará o 11 kostelů a 2 kaple. Nejstarší chrámovou stavbou, kterou spravuje, je kostel nejsvětější Trojice v Dobřichově. Historicky cennou stavbou je také kostel Zvěstování Páně v Plaňanech.

Starými památkami jsou i kostely sv. Václava ve Vrbčanech a v Žabonosech. Každý kostel spadající pod farnost Pečky má bohatou historii a je cennou historickou sakrální památkou. Kostely jsou ale živými prostory i dnes. Pravidelně se v nich odehrávají bohoslužby, setkání věřících a udělují se i svátosti.

Farnost Pečky – aktivní společenství věřících

Farnost Pečky je díky bohaté aktivitě společenství živou součástí církve. Díky vzájemnému úsilí byla v roce 2013 získána dotace a došlo k rekonstrukci přístupové cesty kolem kostela sv. Jakuba v Ratenčicích. V témže roce byly ke 100. výročí rekonstruovány ratenčické varhany. Farníci se podílí také na pořádání kulturních a společenských akcí a setkávání mládeže. Kněží ve farních kostelích slouží bohoslužby a zajišťují výuku náboženství.

Konání bohoslužeb