Sociální služby města Havířova: poskytovatel registrovaných sociálních služeb

Příspěvková organizace Sociální služby města Havířova patří mezi poskytovatele sociálních služeb v Moravskoslezském kraji. Zaměřuje se na rodiny s dětmi, seniory, osoby se zdravotním postižením a všechny osoby v tíživé životní situaci. Příspěvková organizace poskytuje například domácí péči, pečovatelskou službu, provozuje také denní stacionář.

Sociální služby města Havířova jsou k dispozici všem, kteří potřebují podat pomocnou ruku. Podílí se také na pořádání kulturních akcí pro rodiny s dětmi a připravují například aktivizační program ve stacionáři či program ambulantní odlehčovací služby.

Sociální služby pro rodiny, seniory i osoby s postižením

Sociální služby města Havířova pomáhají rodinám s dětmi, seniorům i osobám se zdravotním postižením. Provozují například poradnu pro rodiny, jesle a nabízí také sociálně aktivizační služby pro rodiny. Zvláštní péči věnují rodinám s postiženými dětmi a zaměřují se i na pěstouny. Jedním z provozovaných zařízení je například Poradenské středisko pro rodinu a dítě „RaD", které poskytuje základní a odborné poradenství v oblastech orientace v sociálních systémech či řešení narušených komunikačních schopností. Pomáhá také informovat o možnostech volnočasových aktivit pro děti se zdravotním postižením. 

Ve velké míře se organizace stará také o seniory, kteří žijí ve městě Havířov a přilehlém okolí. V rámci pečovatelské služby pomáhají společensky znevýhodněným lidem s cílem zlepšit jejich kvalitu života a v maximální možné míře je začlenit do společnosti. Organizace provozuje také denní stacionář na ulici Moskevská, dále poskytuje služby domácí péče či rehabilitace. Pomoc poskytuje osobám se zdravotním postižením všech věkových kategorií.

Pomoc lidem bez přístřeší i lidem s drogovou závislostí

Sociální služby města Havířova se zajímají také o osoby na okraji společnosti. Organizace poskytuje sociální služby lidem bez přístřeší, provozuje nízkoprahové denní centrum na adrese Hřbitovní 2. Zajímá se o osoby ohrožené drogovou závislostí, o které se stará v centru drogové pomoci.

TEMATICKÉ ČLÁNKY:

Domov se zvláštním režimem Terezín: pobytové zařízení poskytující sociální služby

Domov se zvláštním režimem Terezín se nachází v nejstarší budově ve městě postavené v roce 1780. Leží ve středu města přibližně 3 km od měst Litoměřice a Bohušovice nad Ohří, ve kterých se nachází…

celý článek >>

Anděl Strážný, z.ú.: sociální služba tísňové péče, Praha 2

  Anděl Strážný, z.ú. je registrovaným poskytovatelem sociální služby tísňové péče. Poskytuje pomoc seniorům, zdravotně postiženým či lidem po úrazu. Anděl Strážný je též vhodným pomocníkem pro ty, kteří…

celý článek >>

LADARA, o.p.s.: pečovatelská služba, domácí péče a osobní asistence, Karlovy Vary

Agentura domácí péče LADARA se sídlem v krajském městě Karlovy Vary se specializuje na poskytování služeb domácí péče, osobní asistence a pečovatelské služby. Některé úkony jsou hrazeny z prostředků…

celý článek >>

Pečovatelská služba Městec Králové: odlehčovací a sociální služby, osobní asistence

Pečovatelská služba Městec Králové je registrovanou organizací zřizovanou Městskou nemocnicí Městec Králové. Cílem organizace je poskytovat kvalitní sociální služby osobám, které se nachází v nepříznivé…

celý článek >>

Oblastní charita Strakonice: charita ve Strakonicích a okolí

  Ve složité životní situaci se může ocitnout každý člověk. A právě v takové chvíli potřebuje pomocnou ruku druhé osoby. Posláním Oblastní charity Strakonice je zachování důstojného života v jakékoliv…

celý článek >>

DECENT Hulín, p. o.: provoz jeslí a poskytování sociálních služeb

Příspěvková organizace DECENT Hulín v rámci hlavní činnosti v současné době provozuje dvě dětské skupiny – jesle. Dále zajišťuje správu budov jeslí a mateřské školy. Navíc je poskytovatelem terénní…

celý článek >>

Domov seniorů Vidim vytváří příjemné prostředí pro důstojné stáří

Pro seniory, kteří se ocitli v tíživé životní situaci nebo jejich stav nedovoluje, aby byli sami doma, je tu Domov seniorů Vidim. Nabízíme sociální služby v podobě pobytu pro seniory se sníženou soběstačností ve…

celý článek >>

Péče Těně: domov pro seniory a hendikepované

Domov Péče Těně poskytuje pečovatelskou služby seniorům a zdravotně postiženým. Středisko v Těních nedaleko Rokycan nabízí dlouhodobé ubytování i krátké odlehčovací pobyty s rodinnou atmosférou a péčí…

celý článek >>

Domov Kunšov: domov se zvláštním režimem, Albrechtice

Domov Kunšov leží v obci Albrechtice uprostřed krásné ničím nerušené krajiny na okraji lesa. Dnešní domov se zvláštním režimem byl v minulosti Schwarzenberským mlýnem. V současné době poskytuje profesionální…

celý článek >>

Marie Mužíková: domácí péče o seniory a zdravotně postižené

Ocitli jste se v nepříjemné situaci, která zkomplikovala život vám nebo vašim blízkým? Potřebujete domácí péči pro sebe nebo pro svého příbuzného, ale sami to nezvládáte nebo nevíte, jak na to? Domácí zdravotní…

celý článek >>
Kontakty

Sociální služby města Havířova: poskytovatel registrovaných sociálních služeb

Kontakt této firmy byl ověřen Kontakt této firmy byl ověřen Přemyslova 1618/12
736 01 Havířov
+420 599 505 311